Senaste artiklarna

Apoteket har nu fyndläge på Elizabeth Arden

Apotek 365 tips, Grönt kaffeextrakt 1200 mg 60 kapslar

Gaba, ett naturligt hjälpmedel för god sömn på apotek 365

Garcinia Cambogia på Apotek 365

Julklappar på Apotek365

Fotvårdsnyheten för idrottare, Deramathletic Exfoliating Power Socks

Kategorier

Tips och nyheter från Apoteket — drogtest


Drogtest för hemmabruk online

Här på Apotek 365 kan ni köpa drogtest för hemmabruk online! Ni köper säkra och billiga drogtester för hemmabruk som ger snabba svar, på bara ett par minuter vet man om den testade personen har spår av droger i kroppen. Drogtest för hemmabruk är ett smidigt och enkelt sätt att kunna utesluta och ta bort eventuella misstankar på någon använder droger. Det kan vara så att du tex som föräldrer misstänker att ditt barn använder droger och istället för att låta en misstänke växa till misstro och konflikter så kan ni tillsammans vara överens om att göra ett drogtest för att utesluta ett allvarligt problem. Droger är väldigt lättillgängligt och är ofta tom billigare än alkohol, så risken att ungdomar frestas att prova droger kan vara relativt stor. Olika drogtester för hemmabruk Det finns olika typer av drogtester för hemmabruk. Vi har drogtester som enbart detekterar en enskild drog som tex cannabis, amfetamin, kokain. Dem flesta av dessa tester görs via ett urinprov för att upptäcka om det finns spår av droger i kroppen. Sen finns det även sk multitester, dessa tester indikerar på flera olika droger i ett och samma test. Vi har två olika et som indikerar på 10 olika droger och ett som indikerar på 7 olika droger. Båda testerna inluderar dem absolut vanligaste drogerna som tex cannabis, amfetamin, ecstacy, opiater mm. Det finns även ett multitetst för droger som man tar som ett salivprov. Ett salivtest kan vara fördelaktigt att använda om man misstänker att personen vill undvika att ta testet och skyller på att man inte är kissnödig. Ett salivtest tar man genom att skrapa i munhålans insida och sen indikerar det om det finns spår av droger i kroppen. Ett salivtest är inte lika effektivt som ett urinprov. KÖP DROGTESTER FÖR HEMMABRUK HÄR Köp...

Läs mer →

Drogtester till ungdomar

Ett rop på hjälp som kan upptäckas med ett drogtest I en intressant artikel av Ann Louise Leikin på Sahlgrenska sjukhusets hemsida skriver man om unga och droger. Hon skriver om att ungdomar som tar droger gör det av en anledning och kan vara ett sätt att säga något viktigt. Det är svårt som förälder att få en fungerande relation med ett barn som börjat missbruka droger. i artikeln berättar hon om den hjälp som finns för barn och ungdomar som börjat missbruka droger, dom flesta är i gymnasieåldern och en tredjedel av dessa missbrukande ungdomar uppger även att dom lider av psykisk ohälsa. Behandlingen tar lång tid och man arbetar mycket med samtal, både enskilt, genom familjerådgivning och familjesamtal. Hur upptäcker man ens barn använder droger Det finns tecken som kan tyda på att ens barn använder droger. När man använder droger förändras troligtvis relationen till ditt barn. kan vara saker som att hen drar sig undan gemensamma aktiviteter, berättar mindre om vad hen gör och hur hens liv är utanför familjen, man döljer något, man klarar inte av att hålla vad man lovar och det man är överens om, förändrar sina värderingar och er kommunikation upphör. Tecken som i och för sig kan påminna om vilken tonårings beteende som helst, men ni kommer märka att det är en relation som präglas av mer konflikter och att ni känner ett växande kontroll behov över ert barn och den misstro som uppstår. En bra åtgärd innan detta fördjupas tycker vi kan vara att göra ett drogtest för att kunna utesluta ett eventuellt missbruk. Ungdomar som är missbrukare av droger Ungefär 15% av alla gymnasieungdomar har provat cannabis och ca hälften av dom som använt cannabis började i årskurs 9, så det är i relativt låg ålder som många kommer i...

Läs mer →

Drogtesta dina barn hemma

Att drogtesta sina barn hemma kan vara ett bra sätt att utesluta ett problem Redan 2006 uppmärksammades i en artikel i Aftonbladet möjligheten och fördelen för föräldrar att drogtesta sina barn hemma. Precis som man skriver i artikeln så tycker vi på Apotek 365 också att det är viktigt att detta görs på ett bra sätt och i samråd med sina barn, men det är ett väldigt bra sätt att faktiskt kunna utesluta ett allvarligt problem eller att ta tag i ett tidigt. Så här skriver man blanda annat om synen på att drogtesta barn hemma KÖP DROGTESTER HÄR "När det gäller föräldrars möjlighet att testa sina barn ser han fördelar. – Snabbtestet är ett mer objektivt mått än misstanken. Jag tycker det är bra att man som förälder har den här möjligheten. Men måste veta att testerna kan innehålla fel. Ska man vara helt säker så ska testet tas med en sjuksköterska och skickas till laboratorier, säge Ulric Hermansson Om en arbetsgivare kräver ett drogtest så kan det leda till att man förlorar jobbet eller blir omplacerad. – En förälder vill göra detta av oro eller omsorg om sitt barn. Det är inte en bestraffning. Man vill ju göra det för att hindra barnet från att göra något olämpligt. Att testerna görs hemma kan avdramatisera en annan jobbig situation. – Går man till en mottagning så har man blandat in en tredje part. Det kan göra att många förädrar avstår och istället bär på misstankar som inte är utredda. Men man måste veta att det finns stora osäkerheter. "

Läs mer →

Drogtester i skolan

Drogtest är ett sätt att skydda dina barn mot droger Barn och ungdomar är en utsatt grupp när det kommer till droger, överallt på internet säljer man farliga Spice droger och flera dödsfall har inträffat. men vad gör man om man misstänker att ens barn använder droger, hjälpen kan tyvärr vara en bit bort. Skolan som troligtvis är den som efter dig som föräldrer är den som kommer märka om ditt barn verkar ha hamnat snett. Skolinspektionen har dock tagit ställning i frågan om hur dom ser på att utföra drogtester i skolan, något man säger nej till då man ser det som kränkande. Så här skriver skolinspektionen i sin tolkning om drogtest " Drogtester är ett kroppsligt ingrepp och enligt grundlagen är alla medborgare skyddade mot påtvingade kroppsliga ingrepp. Det innebär att inga drogtester kan genomföras i skolan utan att det finns ett fullt och reellt samtycke från eleven, och som huvudregel även från elevens vårdnadshavare om eleven inte är myndig. En elev har alltid rätt att avstå från att delta i ett test utan att behöva förklara varför, även om man tidigare har samtyckt. Skolan får inte använda våld, påtryckningar, hot om sanktioner eller andra metoder för att tvinga en elev att gå med på att göra ett drogtest. " Se artikeln på skolinspektionens sida här Skolinspektionens rekommendationer angående drogtest Det skolinspektionen rekommenderar är att ärendet lämnas över till polis och socialtjänst och det blir upp till dessa instanser att utföra drogtest om dom finner det nödvändigt. Detta riskerar att bli en långdragen process i värsta fall och barnet riskerar att falla djupare i sitt missbruk. Detta gäller avser inte idrottsutövare och dopning, där genomför man tester vilket kan tyckas märkligt att man gör skillnad på. Gör ett drogtest själv på dina barn Om du misstänker att ditt...

Läs mer →