Snabbt Tryggt Säkert

Drogtester till ungdomar

Ett rop på hjälp som kan upptäckas med ett drogtest

I en intressant artikel av Ann Louise Leikin på Sahlgrenska sjukhusets hemsida skriver man om unga och droger. Hon skriver om att ungdomar som tar droger gör det av en anledning och kan vara ett sätt att säga något viktigt. Det är svårt som förälder att få en fungerande relation med ett barn som börjat missbruka droger. i artikeln berättar hon om den hjälp som finns för barn och ungdomar som börjat missbruka droger, dom flesta är i gymnasieåldern och en tredjedel av dessa missbrukande ungdomar uppger även att dom lider av psykisk ohälsa. Behandlingen tar lång tid och man arbetar mycket med samtal, både enskilt, genom familjerådgivning och familjesamtal.

Hur upptäcker man ens barn använder droger

Det finns tecken som kan tyda på att ens barn använder droger. När man använder droger förändras troligtvis relationen till ditt barn. kan vara saker som att hen drar sig undan gemensamma aktiviteter, berättar mindre om vad hen gör och hur hens liv är utanför familjen, man döljer något, man klarar inte av att hålla vad man lovar och det man är överens om, förändrar sina värderingar och er kommunikation upphör. Tecken som i och för sig kan påminna om vilken tonårings beteende som helst, men ni kommer märka att det är en relation som präglas av mer konflikter och att ni känner ett växande kontroll behov över ert barn och den misstro som uppstår. En bra åtgärd innan detta fördjupas tycker vi kan vara att göra ett drogtest för att kunna utesluta ett eventuellt missbruk.

Ungdomar som är missbrukare av droger

Ungefär 15% av alla gymnasieungdomar har provat cannabis och ca hälften av dom som använt cannabis började i årskurs 9, så det är i relativt låg ålder som många kommer i kontakt med droger som tex cannabis. En sak man ska ha i åtanke är att dom flesta ungdomar har aldrig provat droger men konsekvenserna av att fastna i ett drogmissbruk är fruktansvärda och kan leda till ett liv fyllt med svårigheter.

Vill ni utesluta ett stort problem så rekommenderar vi er att fånga upp era barn tidigt innan det går för långt genom att utföra en drogtest för hemmabruk. Våra drogtester ger väldigt säkra svar snabbt, bara på ett par minuter vet ni om ert barn har använt droger.

HÄR KÖPER NI DROGTESTER

drogtest

Drogtest som upptäcker flera olika droger, görs genom att man tar ett saliv prov, svar på bara några minuter


← Äldre inlägg Nyare inlägg →