Snabbt Tryggt Säkert

Feromoner - Apotek 365 doktor lär dig mer om feromoner

Vad är feromoner

Feromoner är ämnen som tillverkas i kroppen och som organismer sprider för att påverka andra individers beteenden. Feromoner är uppbyggda av kemiska substanser och har olika egenskaper. Feromoner sänder ut olika information. Vid hotfulla situationer sänder vissa organismer ut ämnen som varnar andra individer av samma art för fara. När en individ sänder ut signaler till en annan individ av annan art kallas det allomon. Forskningen av feromoner är ganska ny och inte förrän i slutet av 50-talet lyckades man för första gången identifiera ett feromon.

Feromoner ett naturligt hormon

Nu för tiden vet man hur feromoner fungerar och hur de styr vissa djur och även människor. Idag vet man att även om lukterna inte uppfattas så påverkar de hjärnan. Det finns till exempel studier som visar att heterosexuella kvinnor föredrar doften av män som skiljer sig från dem själva med avseende på ett visst genkomplex kallat HLA-systemet, som för att undvika inavelsproblematik. Ett feromon är en blandning av doftämnen som kan registreras av luktorgan i mycket låga koncentrationer.

Feromoner sänder olika budskap

Olika feromoner ger olika signaler. Det kan bland annat handla om att locka till sig en lämplig partner eller att göra ett hotfullt intryck. Efter det att feromonet känts av skickas signaler till hjärnan som i sin tur kan påverka insöndringen av hormoner. Till exempel, kan de manliga och kvinnliga könshormonerna testosteron respektive östrogen påverkas starkt och detta kan påverka den sexuella lusten.

feromoner ökar sexuell attraktion