Snabbt Tryggt Säkert

Personal Products

Ytdesinfektion 1 liter

Personal Products

Ytdesinfektion 1 liter

119 kr 99 kr
  • Snabbt
  • Tryggt
  • Säkert

Finns i lager

1-3 dagars leverans
Se mer av: Personal Products

Fri Frakt på order över 299 kr

betala direkt med kort

Betala efter leverans

Ytdesinfektion 60-80%

Användning: En denatuerad aklohol som verkar avdödande på bakterier, virus och svamp. Används där microbiologiska smittspridningar måste förhindras. Denna ytdesinfektion är livsmedelsgodkänd för hantering inne i produktionslokaler, kontor, kök och liknande.

Bruksanvisning: applicera ytdesinfektion på den yta som ska behandlas (blir tex bra att göra med en vattenspruta som tex används till blommor). Stryk ut med med livsmedelsgodkända papper eller liknande. Används för att desinficera rena eller torraytor. Används outspädd.

Deklaration: 60-80% etanol >5% 2- propanol

PH-värde: 7

Densitet: 0,85 kg/l

Lagring: Förvarasfrostfritt och i väl tillslutet emballage på en sval och ventilerad plats.Mycket brandfarlig vätska och ånga (H225)

Innehåller: etanol, 2-propanol

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. (P101) Förvaras oåtkomligt för barn. (P102) Får ej utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor - rökning är förbjuden. Vid brand: släck branden med vattenRökning förbjuden. Vid hudkontakt (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.

(P303+P353) Förvaras på ventilerad plats. Förvaras svalt. (P403+P235) innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning. (P501)

Tillverkad i Sverige

Certifierad av: EN1500 och EN13697

Volym 1 liter (1000 ml)

EAN: 7350119080121
Skriv ett omdöme

Skriv ett omdöme