Snabbt Tryggt Säkert

Zoono

Antimikrobiellt skydd, våtservetter för ytrengöring 20 st

Zoono Antimikrobiellt skydd, våtservetter för ytrengöring 20 st

Zoono

Antimikrobiellt skydd, våtservetter för ytrengöring 20 st

159 kr 139 kr
  • Snabbt
  • Tryggt
  • Säkert

Finns i lager

1-3 dagars leverans
Se mer av: Zoono

Fri Frakt på order över 299 kr

betala direkt med kort

Betala efter leverans

Zoono våtservetter för ytrengöring, ger långvarigt bakterieskydd i upp till 30 dagar

Antimikrobiellt skydd som dödar 99,99% av bakterierna. Bildar en antimikrobiell beläggning som binder till ytor och skyddar mot många patogener: H1N1, Norovirus, E-coli, MRSA, salmonella, mögel, svamp och alger.

Långvarigt skydd som inte tvättas bort

Icke-toxid, alkoholfritt, EPA-godkända

Zoono bildar en antimikrobiell beläggning som binder till ytor och ger långvarigt skydd mot bakterier.

Zoono är idealiskt för rengöring av ytor:

Perfekt för rengöring av tex;

  • Bil
  • Mobiltelefoner
  • Bärbara datorer
  • Fjärrkontroller
  • Spelkontroller
  • Dörrhandtag

Ytdesinfektion; Biocid, PT2

Aktiv ingrediens; ADCAC/BKC (C12-16) CAS 68424-85-1 0,50% w/w (0,50g/kg)

Användning; Applicera på hela ytan och se till att den är helt täckt. Låt torka (kan ta ca 10 min). Applicera igen varje vecka eller månad efter behov.

Förvaring; Förvaras mellan 5 till 50 grader

Varningar: Kan orsaka allergisk hudreaktion. Endast för extern användning. Behandla exponeringen symptomatiskt. Uppsök läkare om symtomen utvecklas eller kvarstår. Vid inandning eller ohälsa, flytta till frisk luft från exponering. Om symtom utvecklas, uppsök läkare. Vid hudkontakt: Om symtom utvecklas, uppsök läkare. Ta av förorenade kläder. Vid förtäring: skölj munnen med mycket vatten (endast om personen är medveten) och uppsök läkare. Vid ögonkontakt: Skölj försiktigt i flera minuter. Ta bort kontaktlinser om de används och om möjligt. Fortsätt att skölja. Om ögonirritation kvarstår, uppsök läkare. Skadligt för marint liv med långvariga effekter. Undvik utsläpp i miljön. Kassera innehållet/behållaren i enlighet med nationella bestämmelser. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits. Använd produkten på ett säkert sätt, läs alltid anvisningarna före användning.

EAN: 9421904097377
Skriv ett omdöme

Skriv ett omdöme