Snabbt Tryggt Säkert

Pinex

Jordgubb, granulat i dospåse 250 mg 10 st

Pinex Jordgubb, granulat i dospåse 250 mg 10 st

Pinex

Jordgubb, granulat i dospåse 250 mg 10 st

45 kr 35 kr
  • Snabbt
  • Tryggt
  • Säkert

Finns i lager

1-3 dagars leverans
Se mer av: Pinex

Fri Frakt på order över 299 kr

betala direkt med kort

Betala efter leverans

  • Läkemedel, Läs alltid bipacksedeln före användning.

Pinex används för behandling av tillfälliga feber- och smärttillstånd av lindrig art, t ex vid feber vid förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk.

Det verksamma ämnet i Pinex är paracetamol. Paracetamol tillhör den farmakoterapeutiska gruppen analgetika (smärtstillande läkemedel) som samtidigt verkar febernedsättande med en svag antiinflammatorisk effekt.

Granulaten tas direkt i munnen, på tungan, och sväljes utan vatten. Ta inte Pinex Jordgubb i samband måltid.

För barn 4-8 år.

Användning

Observera! Högre doser än de rekommenderade innebär risk för mycket allvarlig leverskada.

Dosen beror på uppgifterna i nedstående tabell. Dosen Pinex Jordgubb bestäms med hänsyn till kroppsvikt och ålder; vanlig dos är 10-15 mg per kg kroppsvikt som engångsdos eller högst 60-75 mg per kg kroppsvikt som total dygnsdos.

Doseringsintervallet beror på symtomen och den maximala dygnsdosen. Dosen ska inte tas oftare än var 4:e timme.

Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta. Använd inte Pinex till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare förskrivit annat.

Dosen bör främst bestämmas utifrån barnets vikt.

Dosering, barn 4-8 år (17-25 kg)
En dospåse (250 mg paracetamol) vid behov.
Maximalt intag: 4 dospåsar per dygn.

Doseringssätt:
Pinex Jordgubb tas endast via munnen.
Ta inte Pinex Jordgubb i samband måltid.
Granulaten (kornen) bör tas direkt i munnen, på tungan, och sväljas utan vatten.

Särskilda patientgrupper

Nedsatt lever- eller njurfunktion
Hos patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion ska dosen sänkas eller doseringsintervallet förlängas. Rådfråga läkare eller apotekspersonal.

Kronisk alkoholism
Om du har alkoholproblem ska du inte använda Pinex utan läkares ordination.

Äldre patienter
Dosjustering är inte nödvändigt för äldre.

Innehåll

Verksamt ämne: paracetamol 250 mg.
Övriga innehållsämnen: sorbitol, talk, butylerad metakrylatsampolymer basisk, magnesiumoxid lätt, karmellosnatrium, sukralos, magnesiumstearat (Ph.Eur.), hypromellos, stearinsyra, natriumlaurilsulfat, titandioxid (E171), simetikon, jordgubbssmak (innehåller MALTodextrin, gummi arabicum (E414), naturliga och naturidentiska smakämnen, propylenglukol (E1520), triacetin (E1518) sackaros och MALTol (E636).

EAN: 7046264563533
Skriv ett omdöme

Skriv ett omdöme