Snabbt Tryggt Säkert

Orifarm

Naproxen tablett 250 mg 20 st

Naproxen Orifarm tablett 250 mg 20 st

Orifarm

Naproxen tablett 250 mg 20 st

32 kr
Skicka
  • Snabbt
  • Tryggt
  • Säkert

Slut i lager

1-3 dagars leverans
Se mer av: Orifarm

Fri Frakt på order över 299 kr

betala direkt med kort

Betala efter leverans

  • Läkemedel, Läs alltid bipacksedeln före användning.

Vad hjälper Naproxen mot

Naproxen Orifarm ingår i en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke steroida antiinflammatoriska läkemedel). De har en inflammationshämmande, smärtlindrande och febernedsättande funktion. Naproxen minskar bland annat bildandet av skadliga ämnen (prostaglandiner), som bildas vid inflammationer och vävnadsskador. Den smärtlindrande effekten anses bero på en liknande mekanism.

Naproxen kan användas vid lättare akut smärta, vid till exempel migrän, tandvärk, muskel- och ledvärk, ryggvärk samt vid menstruationssmärtor.

Naproxen Orifarm kan användas för korttidsbruk upp till 5 dagar mot smärta och 3 dagar mot feber eller migrän utan läkarkonsultation.

Naproxen som finns i Naproxen Orifarm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Användning/dosering

Barn över 12 år:
Vid smärta: 1 tablett vid behov, dock högst 2 tabletter (500 mg) per dygn

Utan läkares ordination bör Naproxen Orifarm användas högst 5 dagar i följd vid smärta och 3 dagar i följd vid migrän.

Högre doser än rekommenderat kan medföra allvarliga risker. Använd inte olika smärtstillande läkemedel samtidigt utan läkares ordination. Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

Rekommenderas inte till barn under 12 år.

Innehåll

Den aktiva substansen är naproxen 250 mg per tablett.

Övriga innehållsämnen är povidon, mikrokristallin cellulosa, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat, kroskarmellosnatrium.

Läs bipacksedel

EAN: 7046261306164
Skriv ett omdöme

Skriv ett omdöme