Snabbt Tryggt Säkert

Ibumax

filmdragerad tablett 200 mg 30 st

Ibumax

filmdragerad tablett 200 mg 30 st

22 kr
  • Snabbt
  • Tryggt
  • Säkert

Finns i lager

1-3 dagars leverans
Se mer av: Ibumax

Fri Frakt på order över 299 kr

betala direkt med kort

Betala efter leverans

  • Läkemedel, Läs alltid bipacksedeln före användning.

Ibumax tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel). Ibumax är smärtlindrande, febernedsättande och inflammationshämmande.

Ibumax används vid tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd, t ex huvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk, ryggbesvär, menstruationssmärtor samt vid feber vid förkylningssjukdomar.

Det här är ett receptfritt läkemedel. Läs bipacksedeln noga före användning.

Användning

Ibumax tabletter 200 mg
Tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd och feber vid förkylningssjukdomar
Vuxna och ungdomar över 12 år (=40 kg): 1-2 tabletter (200-400 mg) som engångsdos eller vid behov 3-4 gånger per dygn med 4-6 timmars mellanrum. Maximal dygnsdos ska inte överstiga 6 tabletter (1 200 mg). Mer än 2 tabletter (400 mg) åt gången ger ej bättre smärtstillande effekt.
Barn 6-12 år (=20 kg): 1 tablett (200 mg) 1-3 gånger per dygn vid behov med 4-6 timmars mellanrum. Maximal dygnsdos ska inte överstiga 3 tabletter (600 mg).

Menstruationssmärtor
Vuxna och ungdomar över 12 år(=40 kg): 2 tabletter (400 mg) 1-3 gånger per dygn vid behov med 4-6 timmars mellanrum. Maximal dygnsdos ska inte överstiga 6 tabletter (1 200 mg). Ta medicinen så tidigt som möjligt vid menstruationens början, då blir effekten bättre.

Vuxna
Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta.

Barn och ungdomar
Kontakta läkare om barn och ungdomar behöver använda detta läkemedel i mer än 3 dagar, eller om symtomen försämras.

- Ibumax 200 mg ges ej till barn under 6 år.
- Ibumax 400 mg ges ej till barn under 12 år.

Graviditet, amning och fertilitet
Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel

Gravida kvinnor ska inte använda Ibumax under de tre sista månaderna av graviditeten.
Intag av Ibumax ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten ska endast ske efter läkares ordination.

Ibuprofen går över i modersmjölk. Användning rekommenderas därför inte vid amning. Rådgör med läkare vid behov av mer än tillfälligt bruk av Ibumax under amning.

Behandling med ibuprofen kan påverka förmågan att bli gravid. Ibuprofen rekommenderas inte till kvinnor som önskar bli gravida eller genomgår infertilitetsundersökningar. Denna påverkan är tillfällig och upphör om medicineringen avslutas.

Innehåll

- Den aktiva substansen är ibuprofen 200 mg
- Övriga innhehÅLlsämnen: Tablettkärnan: pregelatiniserad majsstärkelse, hypromellos, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, natriumlaurilsulfat, stearinsyra samt vattenfri kiseldioxid. Tabletthöljet: hypromellos, makrogol, polydextros, (titandioxid E 171).

EAN: 7046260379831
Skriv ett omdöme

Skriv ett omdöme