Snabbt Tryggt Säkert

Lawinex

Handdesinfektion 85% Våtservetter 20st

Handdesinfektion 85% Våtservetter 20st

Lawinex

Handdesinfektion 85% Våtservetter 20st

59 kr 39 kr
  • Snabbt
  • Tryggt
  • Säkert

Finns i lager

1-3 dagars leverans
Se mer av: Lawinex

Fri Frakt på order över 299 kr

betala direkt med kort

Betala efter leverans

Decinficerande våtservetter återfuktar dina händer och är effektiv mot virus och bakterier. Gnid in noggrant på torra händer under 30 sek. Sorteras som pappersförpackning och innehållet är brännbart hushållsavfall. Sista andvändningsdatum är skrivet på förpackningen. 20 st våtservetter som var och en ligger i en egen förpackning, enkla att ta med och använda.

Varning: Mycket brandfarlig vätska och ånga. orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Sköljförsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. -Rökning förbjuden. Vid brand: Släck branden med pulver/koldioxid/alkoholresistent skum.

Innehåller: 680 g/kg etanol, 131 g/kg propan-2-ol.

Tillverkade i Sverige

20 st våtservetter

EAN: 7340063510614
Skriv ett omdöme

Skriv ett omdöme