Snabbt Tryggt Säkert

Arena

Handdesinfektion 1 liter

Arena

Handdesinfektion 1 liter

119 kr
Skicka
  • Snabbt
  • Tryggt
  • Säkert

Slut i lager

1-3 dagars leverans
Se mer av: Arena

Fri Frakt på order över 299 kr

betala direkt med kort

Betala efter leverans

Flytande handdesinfektion 1 liter. En effektiv handdesinfektion mot ett brett spektrum av mikrober såsom bakterier, svamp och virus. Hudvänlig handdesinfektion som inte torkar ut huden.

Bruksanvisning

Doseras1-2 ml i handen. Används outspädd. Fyll gärna på mindre flaskor eller använd den direkt.

Deklaration: 85 volym% etanol, isopropanol, glycerin, metylisobutylketon

Densitet: 0,9 g/ml

Förvaring: Förvarasfrostfritt och i väl tillslutet emballage på en sval och ventilerad plats. Användar i upp till 12 månader efter att förpackningen har öppnats.

Viktig information: Mycket brandfarlig vätska och ånga. Får ej utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor - rökning är förbjuden. Vid brand: släck branden med vatten. Förvaras på en väl ventilerad plats och oåtkomligt för barn. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

Tillverkad i Sverige

Volym 1 liter (1000 ml)

EAN: 4655681401613
Skriv ett omdöme

Skriv ett omdöme