Snabbt Tryggt Säkert

Bertolix

munhålespray 3 mg/ml 150 puff(ar)

Bertolix

munhålespray 3 mg/ml 150 puff(ar)

189 kr
Skicka
  • Snabbt
  • Tryggt
  • Säkert

Slut i lager

1-3 dagars leverans
Se mer av: Bertolix

Fri Frakt på order över 299 kr

betala direkt med kort

Betala efter leverans

  • Läkemedel, Läs alltid bipacksedeln före användning.
  • - Klassificering Receptfritt läkemedel

Bertolix munhålespray 3 mg/ml 150 puffar är ett receptfritt läkemedel

Bertolix används för korttidsbehandling av symtom vid inflammation i munhåla och svalg (som tex vid smärta, rodnad, svullnad) eller om du upplever irritation i slemhinnorna i munnen eller halsen.

Bertolix har smak av pepparmint.

Sprayflaska 30 ml (150 puffar).

För vuxna över 18 år.

Dosering

Rekommenderad dos för vuxna (över 18 år) är: 2-4 puffar per gång 2-6 gånger dagligen, inte oftare än var 1,5-3:e timme. Ett tryck på pumpen ger en puff spray. Överstig inte den rekommenderade dosen.

Behandlingen ska inte överstiga 7 dagar om du inte har ett recept från läkare. Om dina symtom inte blir bättre eller om du känner dig sämre efter 3 dagar, om du får feber eller andra symtom ska du kontakta din läkare.

Använd inte om du är allergisk mot acetylsalicylsyra eller andra läkemedel mot feber, smärta eller inflammation. Var särskilt försiktig om du har eller har haft astma. Ska inte användas under graviditet eller amning.

Denna medicin är inte för användning hos barn eller ungdomar (under 18 år).

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Öppnad förpackning är hållbar i 160 dagar. Förvaras vid högst 30°C.

Innehåll

Den aktiva substansen är bensydaminhydroklorid. 1 milliliter Bertolix munhålespray, lösning innehåller 3 mg bensydaminhydroklorid motsvarande 2,68 mg bensydamin. En puff (0,17 ml) av sprayen innehåller 510 mikrogram bensydaminhydroklorid motsvarande 456 mikrogram bensydamin.

Övriga innehållsämnen är metylparahydroxibensoat (E 218), natriumcyklamat (E 952), glycerol (E 422), natriumvätebikarbonat, polysorbat 80, etanol 96 %, pepparmintsmak (innehållande pepparmyntolja, etanol, mentol), koncentrerad fosforsyra (pH-reglerande), renat vatten.

Klassificering Receptfritt läkemedel

Läs bipacksedel

EAN: 7046263963112
Skriv ett omdöme

Skriv ett omdöme