Snabbt Tryggt Säkert

Vilket drogtest ska jag välja?

Vilket Cannabis drogtest ska jag välja?

Här ger vi vår förklaring på hur Cannabistesterna fungerar och tips på hur du ska välja rätt test. Orsaken till att man vill utföra ett test kan vara olika men utgångspunkt för dessa tips är du kanske är en föräldrer, vän eller partner som vill hjälpa någon du är orolig för.

Vad betyder de olika siffrorna på cannabistesterna?

På de drogtester vi har för att upptäcka användning av Cannabis så finns det en mätskala som går från, 20 ng/ml, 50 ng/ml, 200 ng/ml, 300 ng/ml. Detta är värden som mäter vilken mängd THC som finns i kroppen. 20 ng/ml är den lägsta skalan och betyder att drogtestet har upptäckt mycket låga halter av THC. 300 ng/ml som är den högsta i skalan visar på att testpersonen har mycket höga halter av THC i kroppen. Med hjälp av dessa olika mätvärden kan man göra en ungefärlig bedömning av när och hu mycket Cannabis personen använde senast. Titta noga på vilket mätvärde det drogtest du funderar på att köpa har.

Tips

Vill ni veta om en person har använt Cannabis, oavsett när det gjordes, välj 20 ng/ml. Får ni utslag på 20 ng/ml så vet ni att personen har använt Cannabis någon gång inom den senaste månaden.

Är det redan en person som ni vet använder Cannabis och som t ex lovat att sluta så rekommenderar vi ett test där 200 ng/ml finns med. Får man utslag på 200 och 300 så kan man vara ganska säker på att testpersonen nyligen använt Cannabis. Bäst blir det om ni kombinerar detta test med ett 50 ng/ml. Då får ni kanske positivt utslag på 50 ng/ml men negativt på 200 ng/ml, vilket betyder att personen har kvar THC i kroppen men har inte nyligen intagit det

Hur tolkar man mätvärden?

Det är inte helt enkelt att göra en exakt bedömning och ni kommer inte få en exakt sanning hur ni än gör. Allt handlar i grund och botten om hur mycket cannabis testpersonen använder, över hur lång tid det är gjort och hur snabbt testpersonens kropp utsöndrar THC. Det kan alltså variera mycket från person till person.

Exempel; Du är en orolig föräldrer som misstänker att din son använder Cannabis. Du vill veta om han använder det och få en känsla för när det gjordes. I detta läge skulle vi rekommendera ett test som heter Multitest Cannabis 3 mätvärden – 20, 50 & 200 ng/ml. Detta test kommer visa om personen har använt Cannabis och ge indikation på när det gjordes. Testet har 3 olika mätvärden och om du t ex enbart får positivt utslag på 20 ng/ml så vet du att han har använt men det var troligtvis länge sedan. Skulle där emot det bli positivt på 200 ng/ml (då visar alla mätvärden positivt) så vet du att detta har skett nyligen, inom de senaste dagarna. Nu hoppas vi att det blir negativt på alla om ni gör en test.

drogtester som upptäcker när du använde cannabis

20 ng/ml är det lägsta mätvärdet på ett test och kan egentligen innebära att testpersonen har fått i sig THC någon gång under den senaste månaden. Är det en person som aldrig använder Cannabis så kan ett positivt utslag innebära att personen använde en mycket liten mängd Cannabis under den senaste veckan. Om samma person har intagit stora mängder vid ett tillfälle så kan det innebära att det var 3-4 veckor sedan det gjordes.

THC mätning, exempel på hur man kan tolka senaste användning vid utslag på de olika mätvärdena, 20 ng/ml, 50 ng/ml, 200 ng/ml, 300 ng/ml. Mängden THC mäts på en skala från 20 ng/ml till 300 ng/ml. Skalan (bilden nedan) är en generalisering och om man utför ett THC multitest så kan man använda den för att göra en ungefärlig bedömning av tid för användning. Ett positivt utslag på alla mätvärden kan innebära att det intogs allt från 1 dag upp till det skalan visar på respektive mått. Exempel på 20 (20 ng/ml), blir det positivt utslag så var det 1 dag upp till 1 månad sedan personen fick THC i kroppen. Det som avgör tiden för intag är mängden THC personen fick in i kroppen. Ett utslag på 200 ng/ml är väldigt höga halter vilket innebär att personen nyligen intagit Cannabis. Om samma person avstår från cannabis under en hel månad kommer troligtvis enbart 20 ng/ml ge utslag på ett test en månad senare. En person som skulle få i sig en mycket liten mängd THC vid ett enskilt tillfälle skulle dagen efter intaget troligtvis enbart få utslag på 20 ng/ml (alt 50 ng/ml). 

Hur kan man se när någon använde cannabis senast

Hur lång tid tar det innan THC går ur kroppen

Detta variera från person till person och är beroende av vilka mängder du har i kroppen från det datum du slutar använda Cannabis. Har du haft ett regelbundet dagligt intag av Cannabis har du höga halter av THC i kroppen och får nästan räkna med att det kommer ta mer än 10 veckor innan du får negativt svar på ett 20 ng/ml test. Om du får utslag på ett 200 ng/ml test men enbart tagit Cannabis vid enstaka tillfällen så kan det ta ca 4 veckor innan du är negativ på ett 20 ng/ml test. THC stannar kvar länge i kroppen.