Snabbt Tryggt Säkert

Vad är ADHD - Doktorn på Apotek 365 berättar

Vad är ADHD

ADHD (attention deficit hyperactivity disorder ). Tillståndet kännetecknas av bristande koncentrationsförmåga, dålig impulskontroll och hyperaktivitet. Bägge könen drabbas men det är vanligare hos pojkar/män än hos flickor/kvinnor. Mellan 3-5 procent av barn i skolåldern är drabbade. Tillståndet avtar oftast med åren men kvarstår hos många även i vuxen ålder. Upp till 1-3 procent har symptom även som vuxna. Tillståndet har funnits i alla tider men det är på senare år det har kommit i fokus. Först uppmärksammades ADHD hos barn, men de senaste 20 åren har man förstått att även vuxna som fått diagnosen som barn har kvar tillståndet i vuxen ålder men oftast i en lindrigare form. Många har fått diagnosen först som vuxen, ibland så sent som i medelåldern. Det finns ett stort mörkertal och då främst bland vuxna beroende på att ADHD var ett närmast okänt begrepp när de var barn eller ungdom.

Att ha ADHD får konsekvenser för det dagliga livet för den som är drabbad och för anhöriga/familjen. Barnen med ADHD behöver mycket hjälp för att klara skolan och för att kunna anpassa sig socialt. Även vuxna med ADHD kan behöva mycket hjälp för att klara vardagen.

ADHD hur behandlas det

Symptom på ADHD

Uppmärksamhetsproblem med koncentrationssvårigheter, lätt att bli uttråkad, svårigheter att slutföra saker, impulsivitet, starka och svårkontrollerade känsloreaktioner, överaktivitet, rastlöshet.

ADHD utredningar

I de flesta fall kan diagnosen ADHD ställas kliniskt genom bedömning av läkare med specialistkompetens i psykiatri (psykiater), men oftast görs en omfattande utredning med läkare, psykolog och annan med kunskap inom området. Denna utredning innehåller medicinsk undersökning, olika tester och intervjuer.

Behandling av ADHD

Farmakologisk behandling, psykosociala insatser, psykoterapi. Man kan inte bota ADHD men det finns läkemedel och andra metoder som gör livet lättare för den som har ADHD.

Läkemedel för den som behandlas för ADHD

Centralstimulerande läkemedel som den drabbade äter dagligen. Dessa mediciner har en dämpande effekt som gör att koncentrationsförmågan förbättras och att impulserna blir lättare att kontrollera. Medicinen har denna effekt bara hos den som har ADHD.

Psykosociala insatser

Psykosociala insatser innebär att man får hjälp med att strukturera och planera vardagen och på så vis få livet att fungera bättre.

Psykoterapi

Psykoterapi kan vara till hjälp för att förstå sin problematik.

Tillstånd som liknar ADHD

Det finns ett stort mörkertal när det gäller ADHD. Alltså många som lever med oupptäckt ADHD . Detta gäller framför allt vuxna eftersom ADHD var ett närmast okänt begrepp när de var barn. Det är också så att det finns gradskillnader i tillståndet. Det innebär att ADHD inte ser lika ut hos alla drabbade. Vissa har en lindrigare form av tillståndet medan andra har mycket mer av symptomen och därför lättare att upptäcka. På senare år har ett annat problem uppstått , och det är en kraftig överdiagnostik. ADHD liknar nämligen ett par andra tillstånd förutom alla de normala barn och vuxna som bara är lite livligare och busigare än de flesta andra men som idag ofta får ADHD-diagnos. Med dagens testmetoder som är långt ifrån fulländade fångas även andra tillstånd upp i testerna och leder felaktigt till diagnosen ADHD. Detta gäller framför allt personlighets störningar men även bipolärt syndrom kan förväxlas med ADHD. Detta innebär att en person kan ha två eller tre av tillstånden samtidigt. Det finns också en samsjuklighet mellan just dessa tillstånd vilket också gör det svårare att sätta rätt diagnos. Vanligast är att man förväxlar med personlighets störningarna som är mycket vanligare tillstånd än ADHD. Ungefär 10-15 procent av befolkningen har en personlighets störning. Personlighets störningar är mycket svårbehandlade. Det finns ingen riktigt bra medicin för personlighets störningar. Psykoterapi har begränsad effekt. Personlighets störningen har man hela sitt liv. Personlighets störning är en diagnos som nästan ingen vill ha för då är man inte behandlingsbar. Sjukvården vill helst inte ställa diagnosen av samma skäl, och läkemedelsindustrin önskar heller inte att diagnosen personlighets störning ska ställas för då får dom inte sälja sina mediciner. Däremot är de andra tillstånden och framför allt då bipolär sjukdom och ADHD önskvärda av patient, sjukvården och läkemedelsindustri.

Varför hjälper då inte medicinen alltid ? Jo som jag nämnde tidigare så hjälper medicinen mot ADHD endast i de fall diagnosen är rätt. Om det rör sig om den lite livligare och busigare men som inte har ADHD eller den som har en personlighets störning så har inte medicinen den avsedda effekten. Om man har fått diagnosen ADHD utan att medicinen har den avsedda effekten så är det troligtvis så att man fått fel diagnos.


Länkkatalog.net