Snabbt Tryggt Säkert

Kvinnors sexlust minskar i långa förhållanden

Minskad sexlust i långt förhållande

En dansk studie visar på att kvinnor som lever i ett långt förhållande har större risk att drabbas av minskad sexlust. Det handlar främst om att det spontana begäret minskar och att behovet av beröring ökar för att man ska känna sexlust. I ett nytt förhållande är det ganska vanligt att man känner stor sexlust men att man med tiden känner mindre behov och lust till sex. En grupp forskare vid en dansk sexologisk klinik vid rigshospitalet i Köpenhamn kunde i en studie visa på att kvinnor som levt i ett och samma förhållande i mer än 7 år löper hela 5 gånger så stor risk att tappa en del av sexlusten i jämförelse med någon som levt mindre än 2 år i ett förhållande.

https://www.apotek365.se/

öka sexlusten för kvinnor

Beröring viktigt för sexlusten

Studien visade att den spontana sexlusten minskade på förhållanden som varat mellan 2-7 år och det blev viktigt med beröring för att få igång sexlusten. Många kvinnor tyckte att det var beröring som triggade igång sexuella känslor. Det finns tyvärr ingen snabbkur för att lösa problemet med liten sexlust, det bästa man kan göra är att släppa telefoner, surfplattor och TV säger en av forskarna som deltagit i studien och faktiskt börja ägna sig åt varandra.

Många försöker och jämför med den lust och förälskelse man kände när man träffade varandra och det ingen rimlig och bra referensram när man funderar på den sexuella biten i sitt förhållande. Enligt Lennie Lindberg, klinisk sexolog ska man försöka hitta nya vägar och utveckla sitt förhållande. Det finns i dagsläget inge läkemedel som kan öka kvinnors sexlust. Det finns däremot en del preparat som innehåller L-arginin som kan främja sexlusten hos både män och kvinnor.