Snabbt Tryggt Säkert

Konfusion eller förvirring - Apotek 365 lär dig mer

Vad är Konfusion

Konfusion eller förvirring innebär ett tillstånd med medvetandegrumling.

Konfusion

Konfusion kan utlösas av olika orsaker som exempelvis febertillstånd, miljöförändring vid demenssjukdom, läkemedel, alkohol och andra droger, sjukdomar i hjärnan som Alzheimers demens, traumatiska hjärnskador, tumörer, bristande syresättning i hjärnan vid hjärt-lungsjukdomar, kärlsjukdomar och andra kroppsliga sjukdomar.

Symtomen vid förvirring kan variera, speciellt hos äldre. Förvirringstillståndet kan fluktuera så att den drabbade växlar mellan klarhet och förvirring. Hos äldre brukar konfusions symtomen öka framåt kväll och natt.

Den förvirrade blir initialt orolig, svettas, får hjärtklappning och skakningar. Senare i förloppet kan syn och hörselhallucinos tillkomma. Ytterligare lite senare i förloppet desorientering och konfusion där den drabbade får ett grumlat medvetande och oförmåga till förståelse och verbal kommunikation.

Behandling av konfusion

God omvårdnad, kontroll av blodcirkulation, vätske, elektrolyt och näringsbalans. Man behandlar grundorsaken till konfusionen exempelvis urinvägsinfektion om det är orsaken, eller sätter ut det eller de läkemedel som kan ha orsakat konfusionen.