Snabbt Tryggt Säkert

Klamydia

Klamydia en vanlig könssjukdom

Klamydia är den absolut vanligaste könssjukdomen i Sverige, vanligast hos kvinnor mellan 15-25 och hos män mellan 20-30. man räknar med att ca 5 miljoner personer i hela världen smittas av klamydia varje år i väst världen och sjukdomen ökar allt jämt med åren.

Klamydia orsakas av

Klamydia kommer från en bakterie som heter Chlamydia trachomatis som orsakar sjukdomen och det räknas som en infektion då smittämnet inte koloniserar friska slemhinnor.

Klamydia och smittvägar

Smittan överförs i samband med oskyddat samlag och angriper urinrör, ändtarm och svalg. 60 till 70% överförs via oskyddad sex och det är en kort inkubationstid och besvären uppkommer snabbt, redan efter 1 till 7 dagar kan symptomen framträda.

Symptom på klamydia

Många gånger märker man inte att man är smittad av klamydia då symptomen uteblir, men om man får symptom på klamydia kan det hos kvinnor ge gulaktiga flytningar. Livmodertappen kan vid en undersökning visa sig vara öm och svullen och tom blöda lite. Hos män kan det uppstå symptom som inflammation i urinröret och i sällsynta fall även flytningar och smärta när man urinerar.

Komplikationer med klamydia

Bär man på smittan en längre tid kan det bli bestående skador på äggledaren, inflammation i testiklarna och leda till sterilitet. Män kan även få inflammation i sina bitestiklarna vid långvarig smitta. Är man gravid och får klamydia kan barnet smittas vis förlossningen som kan leda till att barnet även får ögoninflammation och lunginflammation.

Klamydiatest

Här på Apotek 365 har vi klamydia test för er som snabbt vill få svar på er oro för att ni smittats av denna könssjukdomen. Klamydiatestet utför ni enkelt och ni får snabbt svar, bara på ett par minuter så vet ni om ni är negativa eller positiva.

Behandling av klamydia

är man smittad av klamydia så behandlar man det med antibiotika. man sätter in behandlingen i ett så tidigt stadie som möjligt för att ta bort alla risker för komplikationer. Är du smittad och har en partner så får även denne genomgå behandlingen för att ta bort alla möjligheter till fortsatta smittovägar. behandlingen pågår i ca en månad och sedan gör man en efter kontroll för att säkerställa att smittan är borta.

Klamydiainfektion klassas enligt smittskyddslagen som "samhällsfarlig sjukdom".

Det innebär att du är skyldig enligt smittskyddslagen, att omedelbart söka läkarvård om du misstänker att du smittats. Du är också skyldig att göra de undersökningar och ta de prover som krävs, och du måste genomgå behandling.

Det är också ett krav, enligt smittskyddslagen, att du lämnar uppgifter om den eller de personer du kan ha fått smittan ifrån, samt till den/de som du kan ha fört den vidare till.

Den/dessa personer kontaktas och informeras att de kan vara smittade. Du kan vara anonym, vilket innebär att din läkare inte talar om för de partner du nämnt. att det är du som uppgett deras namn.

Bästa skyddet mot klamydia är kondomer


kondomer skydd mot klamydia