Snabbt Tryggt Säkert

KBT och träning vid kroniskt trötthetssyndrom

KBT och kognitiv beteendeterapi

Det har de senaste åren publicerats många studier av KBT ( kognitiv beteendeterapi ) och gradvis ökad träning, som behandling av kroniskt trötthetssyndrom. Behandlingsmodellen bygger på en biopsykosocial syn som lanserats av brittiska psykiatriker i slutet av 1980-talet.

Symtomen orsakas enligt denna modell av kognitiva attityder och nedsatt kondition och sjukdomen ska därmed kunna botas med KBT och gradvis ökad träning.

Kritiken mot studierna och behandlingsmetoden har varit omfattande och vid de få objektiva utvärderingar som gjorts har man inte kunnat visa subjektiva tecken på förbättring. Det har varit svårt att påvisa resultat där patienterna har förbättrats när de behandlats med KBT och gradvis ökad träning. Man har inte heller sett någon minskning i antalet sjukdagar hos de behandlade.