Snabbt Tryggt Säkert

Katatoni - Apotek 365 lär dig mer

Vad är katatoni

Katatoni kan vara ett symtom på sjukdomar i centrala nervsystemet ( CNS ). Det kan vara sjukdomar eller skador i hjärnan men kan också bero på andra organiska sjukdomar som till exempel sjukdomar i hormonella systemet eller sjukdomar som har med ämnesomsättningen att göra. Katatoni kan också uppkomma genom toxisk påverkan av exempelvis droger eller läkemedel. Man kan också utveckla katatona symtom vid flera psykiatriska tillstånd som exempelvis bipolär sjukdom och schizofreni.

Katatoni


Katatoni och bisarrt beteende

Katatoni är ett syndrom som beror på dysfunktion i de strukturer som reglerar psykomotoriken.

Katatoni kan yttra sig på olika sätt: med stupor ( orörlighet som kan likna medvetslöshet men personen är vaken ) eller mutism ( personen verkar inte kunna tala ) som karakteriseras av nedsatt eller upphävd spontan aktivitet och reaktion på omgivningens stimuli, excitation som karakteriseras av överaktivitet, växlingar mellan stupor och excitation, kataplexi, posering där personen intar och kvarhåller obekväma ställningar, negativism där personen vägrar följa uppmaningar eller gör tvärt om, automatisk lydnad där personen lyder allt som sägs.

Det är också vanligt med bisarra beteenden med likformigt upprepade beteenden, manerligt beteende med avvikande sätt att tala och göra grimaser. Det kan också förekomma ekolali och ekopraxi som innebär att personen härmar vad andra säger och gör.

Katatoni är vanligt vid affektiva syndrom ( depression och mani ), organiska syndrom och vid schizofreni.

Det finns några undergrupper av katatoni som periodisk katatoni och perniciös katatoni.

Behandling av katatoni

Snabbt insatt ECT kan vara livräddande vid den allvarliga formen perniciös katatoni ( delirium acutum ). Vid denna form av katatoni får patienten förutom de övriga symtomen hypertermi ( hög feber ) , förhöjd hjärtrytm, rubbad hjärtrytm, högt blodtryck och profus svettning. Det är stor risk att tillståndet får en dödlig utgång utan behandling med ECT.

Bensodiazepiner är läkemedel som hjälper vid katatoni.

Med ECT och bensodiazepiner behandlas det livshotande tillståndet. Därefter behandlar man orsaken till det katatona syndromet.