Snabbt Tryggt Säkert

Kärnvapen ett hot mot allt liv på jorden

I Sverige bildades " Svenska Läkare mot kärnvapen " 1981. WHO anser att kärnvapen är det största enskilda hotet mot människors hälsa. Några få länder tar sig rätten att med över 16000 kärnvapen riskera hela vår existens. Mer än 1800 av dessa kärnvapen står i beredskap för omedelbar avfyrning.

I en tid med ökad spänning riskerar ett missförstånd eller en provokation att utlösa ett krig som snabbt kan eskalera och omfatta kärnvapen.

Kärnvapen är massförstörelsevapen konstruerade att i ett slag förinta städer och deras invånare. De som inte omedelbart förångas eller slits sönder av tryckvågen drabbas av bränn och strålningsskador med plågsamma dödliga förlopp.

Konsekvenserna av ett kärnvapenkrig är omfattande och svåröverblickbara. Det skulle medföra globala klimatkonsekvenser med dis av sot från de förbrända städerna. Jordbruket skulle påverkas så att flera miljarder människor skulle dö av svält.

Sedan några år arbetar Svenska Läkare mot kärnvapen med att få till stånd ett globalt förbud mot kärnvapen.