Snabbt Tryggt Säkert

Impulsstörningar - Doktor på Apotek 365

Impulsstörningar karakteriseras av upprepade handlingar

Impulsstörningar karakteriseras av upprepade handlingar som inte har några rationella motiv, inte kan kontrolleras och som oftast skadar personens egna eller andras intressen. Individen styrs av impulser som inte går att behärska. Orsaken till dessa störningar är okänd. Impulsstörningar är dåligt utforskade vad gäller förekomst, orsak och behandling. Biologiska faktorer kan ha betydelse såsom störning i det serotonerga och/ eller noradrenerga systemen. Individen har ett behov av spänning och dramatik och störningar i signalsubstanserna i det centrala nervsystemet kan ligga bakom oförmågan att stå emot impulser. Detta innebär att mediciner som påverkar systemet med ökad koncentration av dessa signalsubstanser kan vara till hjälp för den som har störningen. Bland impulsstörningarna ingår kleptomani, pyromani, spelberoende och trikotillomani.

Impulsstörningar karakteriseras av upprepade handlingar


Olika former av impulsstörningar

Kleptomani: en störning som karakteriseras av återkommande impulser att stjäla och man kan inte stå emot. Oftast finns inget behov av det man stjäler och ofta kan det som stulits kastas eller ges bort. Stölden föregås av stigande spänning som avlöses med tillfredsställelse och lättnad efteråt.

Spelberoende: karakteriseras av frekventa spelepisoder som dominerar personens liv på bekostnad av sociala, arbetsmässiga och familjemässiga förpliktelser. Personen blir besatt av spel och det är storvinsten som lockar. Spelandet blir som en drog. Spelberoende har delvis samma genetiska bakgrund som alkoholberoende.

Pyromani: karakteriseras av upprepade försök att tända eld på egendom eller föremål som är relaterade till eld och brand. Beteendet ger ökad spänning före eldandet samt upphetsning efteråt.

Trikotillomani: karakteriseras av en betydande hårförlust på grund av ständig oförmåga att motstå impulser att dra bort hårstrån. Hårdragningen föregås av stigande spänning och åtföljs av lättnad och tillfredsställelse. Störningen börjar ofta i tonåren, ibland i samband med stress.

Behandling av impulsstörningar

Vid impulsstörningar kan SSRI-preparat provas. Dessa läkemedel används vid depressioner och ångesttillstånd men har visat sig kunna hjälpa vid impulsstörningar. Kognitiv beteendeterapi är en psykoterapeutisk behandling som också är effektiv.