Snabbt Tryggt Säkert

Hypomani - Läkaren berättar mer på Apotek 365

Hypomani kan bero på sömnbrist

En störning som karakteriseras av en bestående lätt förhöjd grundstämning, ökad energi och ökad aktivitet.

Hypomani

Individen med hypomant tillstånd har oftast en uttalad känsla av välbefinnande och av fysisk och mental effektivitet. Personen är mer utåtriktad än normalt, pratglad, har ökad sexualdrift och nedsatt sömnbehov.

Hypomani är ofta ett förstadium till mani och då ofta en del av bipolär sjukdom. Symtomen är inte av den grad att den hypomanes arbetsförmåga eller sociala kompetens påverkas negativt.

Ibland kan irritabilitet, fåfänga och tölpaktigt beteende ersätta den mer vanligt förekommande euforiska framtoningen. Ihållande förhöjt stämningsläge eller irritabilitet, dock ej av den graden som vid mani.

Den hypomane har oftast sjukdomsinsikt

Hypomani är ofta en del av bipolär sjukdom, kan bero på sömnbrist, psykiskt trauma, antidepressiv behandling såsom medicin eller ECT ( Elektro Convulsive Therapy ), andra läkemedel, droger, samt kroppslig sjukdom.

Behandling av hypomani

Vid bipolär sjukdom läkemedel.