Snabbt Tryggt Säkert

Hypokondri - Läkaren på Apotek 365 lär dig mer

Hypokondri är en allvarlig sjukdom

Den som drabbas av hypokondri har en överdriven rädsla för att drabbas av allvarlig sjukdom.

Individer med hypokondrisk problematik feltolkar kroppsliga symtom och är övertygade om att de har drabbats av en allvarlig sjukdom. Denna övertygelse är svår att komma åt för behandlande läkare trots utredningar och lugnande besked. Individen som är drabbad har tendens till att övertolka normala kroppsliga symtom med oro och katastrofkänsla inför befarad allvarlig sjukdom. Hypokondri leder till upprepade läkarbesök med krav på utredningar.

Hypokondri

Behandling av hypokondri

Utförlig kroppslig undersökning med relevanta utredningar som blodprover, röntgenunderökning etc . Det är viktigt att göra endast relevanta utredningar och inte fortsätta med meningslösa och kostsamma utredningar på hypokondrikerns önskemål. Detta minskar ej oron.

KBT ( kognitiv beteendeterapi ) kan vara effektiv behandling. Det är oftast god prognos med hjälp av KBT.

Hypokondri kan leda till depression och ska då behandlas med antidepressiv medicin.