Snabbt Tryggt Säkert

Hur återlämnar man gamla läkemedel

Återlämning av läkemedel till apotek

Det är viktigt att återlämna läkemedel till apoteket och inte slänga det bland restavfallet där hemma. Det är inte helt säkert hur mediciner och läkemedel påverkar miljön i alla fall men det finns flera läkemedel som tex p-piller, hormonplåster som definitivt påverkar fiskar negativt i sjö och hav. Antibiotika och penicillin är också ett exempel på läkemedel som är viktigt att du återlämnar och inte slänger i soporna så att det kommer ut i naturen. Det kan leda till att vi får resistenta bakterier och därmed svårare att också bota svåra och allvarliga sjukdomar. återlämna alltid läkemedel till ditt närmsta apotek.

hur återlämnar man gamla läkemedel

Hur ska man göra med gamla läkemedel?

Om du har utgångna eller gamla läkemedel så är det alltid enklast att ta med det till närmsta apotek får återlämning. Om du inte har ett apotek nära dig så kan du beställa påsar på apotek som har öppenvårdstillstånd och returnera det direkt till dem. Det viktigaste är att du ser till att dina gamla läkemedel hamnar på ett apotek och inte i naturen.

Vad gör man med inlämnade läkemedel?

Gamla och överblivna läkemedel skickas från apoteken till godkända förbränningsanläggningar. Här destrueras och bränns läkemedlen så inga spår kommer ut i naturen. Röken som uppstår vid förbränningen renas även den och sedan lägger man askan i läckage säkra depåer. Det är viktigt att alla hjälps åt att hålla denna kedja och göra sitt yttersta för att vi inte ska påverka miljön negativt. Varje år så försvinner det 250 ton läkemedel som aldrig lämnas in.

Sprutor och kanyler

om du använder sprutor och kanyler för att ta din medicin så är det viktigt att du använder den speciella avfallsburk som är avsedd sprutor och kanyler. I vissa kommuner kan denna lämnas på miljöstationen i kommunen eller så kan du lämna den på valfritt apotek

Vad kan du inte lämna in på Apotek365

  • Receptbelagda läkemedel och mediciner kan vi inte ta emot och hantera då vi inte har öppenvårdstillstånd
  • Farligt avfall t ex bekämpningsmedel, brandfarliga produkter eller produkter som innehåller tungmetaller, exempelvis kvicksilvertermometrar och vissa batterier. Dessa produkter lämnas till bemannade miljöstationer och återvinningscentraler i din kommun.
  • Elektroniska produkter lämnar du på kommunens miljöstation Kosmetiska preparat, hygienprodukter, livsmedel, näringspreparat, sjukvårds- och förbandsartiklar tas inte emot av apotek utan slängs i det vanliga hushållsavfallet.
  • Näringslösningar och saltlösningar utan tillsats av läkemedelssubstanser kan hällas ut i avloppet.
  • Sprutor och kanyler kan inte skickas till Apotek365. Dessa ska läggas i en burk för skärande och stickande avfall och beroende på i vilken kommun du bor returneras till kommunens miljöstation eller ett apotek.