Snabbt Tryggt Säkert

Hjärtinfarkt och bastubadning- Apotek 365 doktorn lär dig

bada bastu kan förebygga mot hjärtinfarkt
Bada bastu kan vara förebyggande mot hjärtinfarkt


Lägre risk för hjärtinfarkt och hjärtrelaterad död bland bastubadare.

I en studie där man undersökte sambandet mellan bastubad och dödlighet fann man att plötslig hjärtdöd samt död till följd av kranskärls och kardiovaskulär sjukdom minskade med ökat bastubadande. Även dödlighet oavsett orsak var lägre för dem som angav fler bastutillfällen.

Bada bastu kan vara förebyggande mot hjärtinfarkt

Den här studien är den första som visar överlevnadsvinster vid mer frekvent bastubadande eller mer tid tillbringad i bastun. Man har inte kunnat kartlägga den eventuella mekanismen. Oavsett om den skulle vara värme,avslappning, social gemenskap eller livsstil förefaller tid i bastun välinvesterad. Så vill man undvika hjärtinfarkt kan bada bastu vara ett bra tips.