Snabbt Tryggt Säkert

HIV och AIDS - Läkaren på Apotek 365

Hur smittar HIV

Sexuellt överförbar sjukdom som orsakas av HIV-virus. Risk att bli smittad vid många tillfälliga sexuella kontakter, vid oskyddade samlag, vid injektionsmissbruk där det är vanligt att missbrukarna använder varandras sprutor och kanyler, i samband med graviditet och födsel från mor till barn.

hiv och psykiska probelm

HIV symptom och sjukdomsförlopp

Den som blivit smittad får ofta efter 2-3 veckor symtom med feber, utslag, halsont, muskel och ledsmärtor, tarmbesvär och ibland neurologiska symtom. HIV symtomen går över efter några veckor och den drabbade blir därefter symtomfri under lång tid. Sedan kan besvär med avmagring, nattsvettningar och trötthet tillstöta. Den sjuke får då ofta förstorade lymfkörtlar, svampinfektion i munnen, bältros, öroninflammation och bihåleinflammation. Symtomen beror nu på skadat immunsystem och detta i sin tur till att den drabbade får upprepade infektioner med smittämnen friska personers immunsystem klarar att eliminera. På grund av immunbristen utvecklar den drabbade infektioner orsakade av en mängd olika smittämnen som tillsammans ligger till grund för begreppet AIDS. Den sjuke kan också utveckla tumörsjukdomarna Kaposis sarkom och B-cellslymfom i hjärnan.

HIV och psykiatriska symptom

Patienter med HIV-infektion kan ha alla typer av psykiatriska symtom såsom depression, ångest eller psykos.

Den som drabbas av sjukdomen går ofta igenom olika faser där första fasen är chockfas med förnekande. Efter chockfasen kommer en aggressiv fas med destruktivt beteende då personen kan skada sig själv genom missbruk av droger, eller skada andra genom att aktivt försöka sprida smittan. Därefter kommer en köpslåendefas som karakteriseras av att personen försöker göra upp ett avtal med Gud eller ödet. Därefter kommer en depressiv fas med självmordstankar och då är personen i behov av kontinuerligt stöd. En del av de drabbade kan sedan gå in i sista fasen som kallas accepterandefasen där personen har kommit till insikt om sin situation.

Behandling av HIV

Den sjuke kan stanna kvar länge i en tidig fas, kanske resten av livet om Han/ hon inte får någon form av samtalsbehandling.

Behandling med bromsmediciner. Dessa botar inte men kan bromsa sjukdomsförloppet.

Vill du läsa mer om HIV så kan jag rekommendera Vårdguiden