Snabbt Tryggt Säkert

Fysisk aktivitet och träning - Apotek 365 doktor berättar

fysisk aktivitet och träning är bra för din hälsa
Fysisk aktivitet och träning är bra för din hälsa


Fysisk aktivitet är en grundpelare i ditt välmående

Fysisk aktivitet är tillsammans med hälsosam kost grundpelarna för bra hälsa. Fysisk aktivitet ger positiva effekter på den fysiska och psykiska hälsan. Fysisk aktivitet har en förebyggande effekt för olika sjukdomar som t. ex. hjärt-kärl-sjukdomar, diabetes, benskörhet, cancer, högt blodtryck, depression m. fl. Det finns också ett samband mellan vikt och fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet är viktigt både för barn och vuxna. Studier har visat att barn som är inaktiva och stillasittande framför tv-apparater, datorer och spel hämmas i sin fysiska och psykiska utveckling. Motoriken utvecklas inte som hos det fysiskt aktiva barnet. Skelettet blir skörare och barnet får förslitningsskador som man annars bara finner hos gamla människor. Den psykiska utvecklingen hämmas också med försämrat intellekt och större sårbarhet med risk för utveckling av psykiska sjukdomar.

Fysisk inaktivitet en orsak till förtida död

Enligt WHO är fysisk inaktivitet, den fjärde största orsaken till förtida död i världen. Den vardagliga aktiviteten har således stor betydelse för hälsan, och de senaste 50-70 åren har den fysiska aktiviteten gått ned med flera hundra procent. Arbetsuppgifterna är mindre fysiskt krävande, vi förflyttar oss med bil, tåg, buss eller flyg. På kvällarna ligger vi i soffan och tittar på tv. Värst är det med barn som är i behov av fysisk aktivitet för den fysiska och mentala utvecklingen. Barn och ungdomar kräver dubbelt så mycket fysisk aktivitet som en vuxen.

Hur mycket måste man träna

Hur mycket fysisk aktivitet krävs då för att få en god hälsa? Det är individuellt men Statens folkhälsoinstitut rekommenderar svenska folket att röra på sig minst 30 minuter per dag motsvarande ansträngningen av en rask promenad för en vuxen person. Dubbelt upp för barn och ungdom. Aktiviteter som stärker muskulatur och skelett som t. ex. styrketräning är att rekommendera som komplement till raska promenader.

Träning ger skydd mot sjukdomar

Man har sett att personer med god allmän kondition har ett skydd mot de kroniska sjukdomarna hjärt-kärlsjukdomar. Det räcker inte med promenader för att få detta skydd. Det krävs träning med varierande muskelaktivitet. Hela kroppen ska belastas där konditions, rörlighets och styrketräning behövs. Förutom dagliga promenader är 1 timmes styrketräning 2-3 dagar i veckan tillräckligt för att upprätthålla ett sådant skydd mot sjukdomar. Denna träningsmängd tillsammans med rätt kost är också tillräckligt för att förbättra kondition och muskelstyrka. Med denna träningsmängd kan man också reglera vikten upp eller ned med hjälp av rätt kosthållning. Kosten är mycket viktig och om man vill gå ned i vikt är kosten lika viktig eller t.o.m viktigare än träningen. Grundregeln är att man ska förbruka mer energi än man tillför om man vill gå ned i vikt. Ett bra sätt är att undvika allt vitt som t.ex. mjöl, mjölk, socker och salt. Äta grönsaker, frukt fisk och kött utan sås och potatis. Undvika pasta, pommes frites och annat som man brukar benämna som " skräpmat ".

Om man önskar bygga upp muskulaturen mycket så kan man komplettera kosten med kosttillskott i form av vitaminer och proteiner som finns att köpa receptfritt i vårt apotek

Detta gäller också om man vill gå ned i vikt. Då finns olika former av dietpulver att köpa receptfritt i vårt apotek