Snabbt Tryggt Säkert

Fördubblad risk för självmord efter stroke - Apotek 365

Stroke kan öka självmordsrisken

I en svensk studie som presenteras i Neurology visas en fördubblad risk för självmord första året efter en stroke jämfört med befolkningen i övrigt.

Depression efter stroke är vanligt och risken för självmord eller självmordsförsök ökar efter stroke. Hos äldre är risken fördubblad och hos de som är yngre än 55 år är risken femdubblad. Personer med grundskole och gymnasieutbildning hade högre risk än universitetsutbildade, och de som de som levde ensamma hade högre risk jämfört med gifta eller sambo. Personer födda utanför Europa hade mindre risk jämfört med personer födda i Europa. Andra riskfaktorer för att begå självmord eller självmordsförsök var låg ålder, manligt kön, svårare stroke, nedstämdhet och dålig hälsa 3 månader efter stroke. Risken avtog ju längre tid det gick efter stroke.

stroke

Studien visar att strokepatienter med särskilt hög risk behöver insatser för att förhindra självmord.