Snabbt Tryggt Säkert

​Förbjud fyrverkerier - Läkaren på Apotek 365 tycker till

Förbjud fyrverkerier

Stora fyrverkeriraketer är förbjudna i Sverige sedan den 15 april 2014. Bakgrunden är svåra olyckor som inträffat med stora raketer. Förbjud fyrverkerier då de kan orsaka allvarliga olyckor. Det sker också flera allvarliga olyckor i Sverige varje år. Även dödsolyckor. De vanligaste olyckorna är handskador med bortsprängda fingrar, brännskador, skador på hörsel och syn. Materiella skador vid bränder som orsakas av fyrverkeri ska inte glömmas bort. Därutöver alla skrämda djur, tama som vilda. Alla pengar som bara går upp i rök ska också nämnas.

fyrverkeri och skador

I Sverige är det myndigheten för samhällsskydd och beredskap som reglerar vilka fyrverkerier som får säljas till och användas av allmänheten. Min uppfattning är att förbjud fyrverkerier och all form av pyroteknik borde förbjudas.

Hjälp till att stoppa fyrverkerier