Snabbt Tryggt Säkert

Fobier och olika typer av fobi - Apotek 365 lär dig mer

Vad är fobi och vilka olika fobier finns?

fobier

Fobierna är uppdelade enligt följande: agorafobi, social fobi och specifik fobi.

Agorafobi

Den drabbade får ångest i olika situationer. Det kan exempelvis vara att vara i en affär, stå i köer, åka tåg buss eller flyg. Den drabbade kan i sådana situationer få plötslig påkommande ångest. Problemet gör att den drabbade undviker situationer som kan utlösa ångesten och det kan ibland ställa till stora svårigheter för personen som lider av agorafobi. Det kan då innebära att den drabbade inte kan göra nödvändiga inköp eller ta sig till skola, arbete eller dagis med barnen.

Social fobi

Den som lider av social fobi kan få svår ångest i sociala situationer som innebär exponering för okända människor. Man har en rädsla för andras uppmärksamhet. Sådana situationer framkallar ångest som upphör först när personen har lämnat situationen. Även i detta fall orsakar fobin undvikande beteende som påverkar individens privat och yrkesliv. Besvären leder ofta till alkoholöverkonsumtion och depression.

Specifik fobi

Specifik fobi innebär att den drabbade har en överdriven rädsla för en specifik sak exempelvis för ett djur, spindlar eller insekt. Kan också vara något annat som exempelvis hissar, bilar eller flygplan.

Vid specifika fobier är ångesten inte så invalidiserande som vid de andra ångestsyndromen

Symtom vid ångesten som fobikern får: stort obehag vid exponering av det som den drabbade har fobi för, hjärtklappning, ångest och oro. Besvären försvinner oftast då man avlägsnar sig från situationen som framkallar besvären.

Behandling av fobi

Läkemedel, kognitiv beteendeterapi.

& nbsp;

Vill ni läsa mer om fobier på andra sidor testa länken.

Läs mer om fobi