Snabbt Tryggt Säkert

Egenvård med receptfria läkemedel - Läkare berättar

Receptfria läkemedel

Sedan snart 10 år har det varit möjligt att köpa receptbelagda läkemedel via internet i Sverige. Idag säljer alla apotekskedjor läkemedel på detta sätt. Många kan tänka sig att köpa receptbelagda läkemedel utan recept. Idag finns det internetapotek i andra EU-länder som säljer receptbelagda läkemedel i samband med online-konsultation utan att det behöver vara i strid med gällande nationella regler. Köparen får fylla i ett antal frågor om sin hälsa på webbplatsen i samband med läkemedelsköpet, och i paketet som sedan levereras med posten följer det med ett recept som är utskrivet av internetapotekets läkare.

Egenvård med receptfria läkemedel

När det gäller egenvård med receptfria läkemedel så ingår det i läkemedelsverkets uppdrag att besluta om marknadsföringstillstånd för receptfria läkemedel och godkänna försäljningsställen. När ett företag ansöker om receptfri status görs en effekt och säkerhetsbedömning av aktuellt läkemedel. Det görs även en bedömning om de sjukdomar och besvär som de aktuella läkemedlen är avsedda för är lämpliga för egenvård.

Tillgängligheten för receptfria läkemedel har ökat i samband med att regeringen beslutade att tillåta andra aktörer än öppenvårdsapotek att från och med den 1 november 2009 sälja vissa receptfria läkemedel.