Snabbt Tryggt Säkert

ECT electric convulsive therapy - Apotek 365 doktorn berättar

ECT är en terapi form

Elektrokonvulsiv terapi eller ECT som denna terapiform oftast kallas används som behandling vid framför allt djupa depressioner med psykotiskt inslag, post partumpsykos ( psykos som mamman kan få i samband med barnafödande ), Parkinsons sjukdom, malignt neuroleptikasyndrom, manisk sjukdom och cykloid psykos. ECT är den mest effektiva behandlingen vid dessa sjukdomstillstånd. ECT är en skonsam behandling med god effekt och få biverkningar.

ECT electric convulsive therapy - Apotek 365 doktorn berättar

ETC behandling

Behandlingsprincipen är framkallande av ett epileptiskt anfall med hjälp av elektricitet. Som antidepressiv metod är ECT en konvulsiv och inte en elektrisk behandling. Behandlingen genomförs under medverkan av narkosläkare, psykiater och sjuksköterska. Muskelkramperna reduceras med muskelrelaxerande medicin och behandlingen sker i narkos.. Patienten premedicineras med de mediciner som behövs inför behandlingen. Elektroderna placeras oftast på den icke dominanta hjärnhalvan för att minska eventuell minnesstörning. Anfallet framkallas genom att en låg ofarlig elektrisk ström skickas in i hjärnan och utlöser ett epileptiskt anfall. Under och efter anfallet påverkas flera olika signalsubstanser som är inblandade i dessa sjukdomstillstånd. Dessa substanser normaliseras efter ett antal behandlingar och patienten blir frisk. Dessa sjukdomstillstånd kan vanligtvis behandlas med läkemedel men då blir behandlingstiden betydligt mycket längre. En djup depression spontanläker utan behandling men det kan ta upp till ett år innan tillfrisknande. Med antidepressiv medicin kan tiden kortas ned till 1-2 månader . Med ECT kan patienten bli frisk på 1-3 veckor. Patienten kan uppleva förbättring redan efter första behandlingstillfället men oftast efter 3-4 behandlingar. ECT är mycket effektivt på djupa depressioner som inte svarat på andra behandlingar. ECT ger inte upphov till mycket biverkningar men kan ibland orsaka en övergående minnesstörning som kan vara från någon vecka upp till ett par månader.