Snabbt Tryggt Säkert

Dyslexi - Apotek 365 doktor lär dig mer om dyslexi

dyslexi  och lässvårigheter


Vad är dyslexi

Personer med dyslexi har lässvårigheter. Det beror på att man har svårt att koppla ihop bokstäver och bilda språkljud. På grund av detta har man svårt att läsa stava och förstå skriven text. Det finns en ärftlighetskomponent i dyslexi. Den drabbade har inte nedsatt intelligens men har en hjärna som arbetar på ett annat sätt än hos den som inte har dyslexi.

När ett barn börjar i skolan har det mycket svårare för att lära sig läsa än de andra barnen som inte har dyslexi. Ofta tar det lång tid innan man förstår att barnet har dyslexi. Från början tror man ofta att barnets lässvårigheter beror på låg intelligensnivå.

Dyslektikern saknar den förmåga som icke dyslektikern har, nämligen att icke dyslektikern behöver inte läsa hela ordet för att veta vad det står. En person med dyslexi måste börja om varje gång man läser samma ord för att förstå vad där står.

Tecken på dyslexi: Svårt att skilja på ord och delar av ord när man ser och hör dem, problem med förståelsen av det lästa och hörda, att skriva ord kan vara besvärligt, både att stava och komma ihåg vilket ord som ska användas, man kan ha svårare att läsa än höra information, man läser långsamt och hakar lätt upp sig på ord, läser snabbt och fel, utelämnar ord, vänder på bokstäver i korta ord, skriver otydligt, kastar om eller utelämnar bokstäver, har svårt att stava rätt.

Eftersom det finns tydliga signaler och riskfaktorer bör man vara uppmärksam redan från förskolan och sätta in extra hjälp så snart som möjligt. Om barnet får öva kopplingen mellan språkljud och bokstäver på ett strukturerat sätt, förbättras deras läsförmåga, stavning, läsförståelse, läshastighet och förmåga att uppmärksamma språkets ljudmässiga uppbyggnad, enligt SBU.