Snabbt Tryggt Säkert

Drogtester på arbetet, fler visar positiva resultat

Fler på jobbet visar positiva resultat i drogtester

Redan 2014 kunde man i en artikel på Dagens Nyheter läsa om hur allt fler visar positiva resultat i drogtester som utförs på arbetet. Man kunde då rapportera om en ökning på positiva resultat på drogtester med ca 3,4 procent. En siffra som man fått från Karolinska Institutets missbrukslaboratorium. Det som oftast framkommer av drogtester är ett användande av de traditionella drogerna som tex Amfetamin, kokain, Cannabis.

Vilken typ av drogtester kan man göra

Det finns olika sätt att göra en drogtest. De drogtester som KI hanterar är en mer djupgående test som går igenom en maskin för att utvärdera om det finns spår av narkotika i urinen. Detta är den dyrare varianten av tester och passar bra om man misstänker ett svårare missbruk hos en person eller om man vill avgöra om det finns mikroskopiska spår av att någon använt droger för länge sedan. Oftast räcker det dock med att man tar en sk snabb test för att att avgöra om personen har intagit narkotika nyligen och eventuellt är påverkad för att se om personen är en faktiskt säkerhetsrisk. Det är en fråga som olika företag får ställa sig när man gör en drogpolicy, huruvida man vill ha total nolltolerans eller om man enbart ser aktuellt användande och påverkan som viktigt.

drogtester till företag gör drogtest på jobbet


HÄR KÖPER NI SOM FÖRETAG DROGTESTER PÅ APOTEK 365

Vanligare att företag utför drogtester på arbetet

Fler företag väljer att drogtesta sin personal och vid nyrekrytering av personal. Att användning av narkotika kan vara en allvarlig säkerhetsrisk är ganska uppenbart och följdproblemen som kan uppstå av att man har personal som missbrukar droger är något man vill undvika. Många företag har slumpvisa kontroller för att kontrollera så att ingen använder droger och är påverkad på sin arbetstid. Ofta gör man testerna på ett sådant sätt att alla oavsett titel och position väljs ut för att göra en drogtest på arbetet. Det handlar inte om att man vill göra sig av med personer utan det är missbruket man vill komma åt. De flesta företag har planer och åtgärder för de personer som eventuellt upptäcks och som lider av ett missbruk, det är för att hjälpa personer komma tillbaka till ett liv utan missbruksproblem och för att säkerställa övrig personals säkerhet som man utför drogtester.

Hur många företag gör drogtester på arbetet

Det finns ingen klar siffra över detta men bara på KI missbrukslabratorium så utförde man 2014 30 000 tester om året, en siffra som garanterat har växt. Detta är bara en liten siffra i sammanhanget. De flesta stora företag utför idag slumpvisa tester på sin personal och det är mycket vanligt att man utför tester vid nyrekrytering. Även på arbetsförmedlingen utförs tester på ungdomar som kommer dit och delaktiga i olika åtgärds program, bland annat så har man på AF i Helsingborg obligatorisk drogtest på ungdomar som ingår i deras inslussningsprogram enligt en deltagare.

Vilka droger upptäcker man oftast i drogtester

vanligaste drogen som man upptäcker i drogtester är cannabis, ca vart fjärde test har spår av cannabis. Efter det kommer ofta benzodiazepiner, ett lugnande läkemedel som är mycket vanligt bland ungdomar. Även morfin är ett vanligt medel man upptäcker, en del använder det för att bekämpa ett missbruk men andra som en drog. Kokain och anabola syns sällan då det försvinner snabbt ur kroppen så där gäller det att göra testen i ett nära samband med intaget.

Hur gör man drogtester

Ska man utföra tester bör man har en procedur som tar stor hänsyn till som ska testas. Först bör ni som företag ta ställning till varför ni gör det och vad er plan är om ni upptäcker någon som har använt narkotika. Det är billigast att göra enkla tester som ger svar på bara någon minut för att se om en person har ett aktivt problem med droger. Dessa tester indikerar ger positiva svar på personer som använt en drog inom den senaste 4 till 5 dygnen. Det kan passa bra vid rekrytering och slumpvisa kontroller. Skulle man upptäcka vid en slumpvis kontroll att någon får ett positivt resultat så kan det vara rekommenderbart att skicka ett test till laboratorium för att få en kontroll till och ett definitivt svar på om personen använder narkotika. Konsekvenserna kan bli hårda och fruktansvärda om man får ett positivt resultat, kanske ligger personen i vårdnadstvister och blir av med sina barn eller mister sitt jobb så innan man anser sig vara 100% säker på så hårda konsekvenser bör man kontrollera sina situationen noggrant.

Varför utföra drogtester

En del tycker drogtester inkräktar på integriteten och kontroversiella men det går inte att blunda för ett problem. Det vore mer oetiskt att inte upptäcka dem personer som faktiskt är i behov av hjälp bara för att någon tycker att det känns besvärligt. Vi vill alla arbeta för att att uppnå ett drogfritt samhälle och då behöver vi arbeta på flera fronter. Personer som är drogpåverkade utgör också en stor risk för sina medarbetare. Arbetar man med maskiner, fordon och andra verktyg så kan man påverkad av droger bli en arbetsmiljömässig livsfara och med det sagt så kan det aldrig finnas en ända bra ursäkt för att inte utföra testen.