Snabbt Tryggt Säkert

Dopning och anabola androgena steroider

Dopningspreparat och anabola androgena steroider

Användning av dopningspreparat är mycket vanligt i samhället och inte bara inom föreningsidrotten.

Sverige har en mycket omfattande lagstiftning och reglering av dopning. Lagen omfattar syntetiska anabola androgena steroider, testosteron och dess derivat, tillväxthormon och kemiska substanser som ökar produktion eller frisättning av testosteron och dess derivat eller av tillväxthormon. Lagen anger att dessa medel inte får införas till landet, överlåtas, framställas, förvärvas i överlåtelsesyfte, bjudas ut tillförsäljning, innehas eller brukas.

Fördelningen av de typer av anabola androgena steroider som används är likartad i prov från sjuk eller kriminalvården, idrotten och företag. Intressant är att andelen positiva fynd i de prov som analyseras från sjuk och kriminalvården är cirka 10 gånger högre än proven från den internationella idrotten.

anabola androgena steroider

Kan dopningspreparat göra en beroende?

Huruvida anabola androgena steroider kan anses vara beroendeframkallande hos människa i ett strikt definierat perspektiv är ännu ej fullt klarlagt.

För diagnostik är det väsentligt att ha kunskap om de mångfasetterade effekterna steroidanvändning kan ha. En klinisk misstanke måste verifieras med urinprov.

Sedvanlig anamnes är frågor om träning, socialt nätverk och alkohol och droganvändning. Dessutom bör man ställa frågor om psykiska biverkningar såsom depression och ökad aggressionstendens.

Behandling av missbruk

Identifiera missbrukets karaktär och aktuella problem såsom depression med själmordstankar. Remiss skickas till specialist inom psykiatri. I andra fall kan remiss skickas till specialist inom till exempel endokrinologi eller invärtesmedicin.

Hormondopning, särskilt med anabola androgena steroider är idag ett samhällsproblem. Det förekommer framför allt bland vanliga tränande på gym, särskilt hos män i åldern 17-35 år, inte sällan med annat missbruk.

Bra hälsa och en personlig tränare

Ett bra sätt att komma igång och få en bättre hälsa är att ta hjälp av en personlig tränare. Vi har ett tips på en bra personlig tränare som ger dig personlig service och anpassar programmet efter dina behov - en personlig tränare online