Snabbt Tryggt Säkert

Depression - Läkare berättar på Apotek 365

Depression och symtom

De karakteristiska symtomen vid depression är sänkt stämningsläge, upplevelse av hopplöshet, ångest, oro, sömnbesvär, aptitlöshet, uppgivenhet, ringhetskänslor, brist på självaktning, koncentrationssvårigheter, sämre minne, psykomotorisk hämning med förlångsammat rörelsemönster, långsamt tal och svar med latens. Självmordstankar är vanligt. Den deprimerade förlorar ofta intresset för det han/hon annars är intresserad av. Den deprimerade blir likgiltig, energilös, trött och orkeslös. Vid djup depression kan psykotiska symtom såsom hallucinationer och vanföreställningar förekomma. Vid svår depression sker uppvaknandet ofta flera timmar tidigare än vanligt. Nedstämdheten är värst på morgonen och förmiddagen för att sedan lätta något fram mot kvällen.

Vid lindrig depression kan diagnosen vara svår att skilja från sorgereaktion eller anpassningsstörning ( ett tillstånd som kan uppstå under en period av nyanpassning till förändrade livsomständigheter eller livssituationer som man kan utveckla vid smärtsam förlust eller separation ).

Depression kan också yttra sig med kroppsliga symtom som huvudvärk, trötthet och smärtproblematik.

Hos äldre kan depression förväxlas med demens på grund av liknande symtom som desorientering, dåligt minne och koncentrationssvårigheter.

Hos tonåringar kan de depressiva symtomen domineras av irritabilitet, aggressionsutbrott, rastlöshet, passivitet, trots och olydnad.

Dystymi är en kronisk form av depression som kännetecknas av långvariga depressiva symtom utan periodiska växlingar. Denna typ av depression är oftast lindrigare men kronisk.

Utmattningsdepression kan orsakas av missförhållanden i arbetslivet eller konflikter i familjen. Det är ofta personer med höga prestationskrav på sig själv. Tillståndet kan ofta behandlas med sjukskrivning och vila.

depression vad är det

Behandling av depression

Antidepressiv medicin och / eller ECT ( elbehandling ). Om depressionen har ett psykotiskt inslag är ECT den bästa behandlingen. Man kompletterar med antidepressiv medicin och eventuellt med antipsykotisk medicin.

Om depressionen ingår i bipolärt syndrom finns det risk för överslag i hypomani eller mani. I dessa fall bör antidepressiva kombineras med stabiliserande mediciner.