Snabbt Tryggt Säkert

Cannabis är godkänt som läkemedel

Cannabis är läkemedel

Det finns i Sverige flera cannabispreparat tillgängliga varav ett är godkänt av läkemedelsverket.

Läkemedel baserade på cannabis har använts mot ett flertal olika sjukdomstillstånd i flera tusen år. Cannabisbaserade läkemedel har tidigare funnits i Sverige men samtliga avregistrerades för flera decennier sedan på grund av narkotikalagstiftningen. Nu används cannabis åter som läkemedel om än i liten omfattning än så länge. Om andra möjliga läkemedelsterapier redan har prövats eller saknas får svenska läkare tillhandahålla cannabis genom så kallad off label-förskrivning. Varje läkare har legal möjlighet att under eget ansvar överskrida det användningsområde som är godkänt av myndighet.

cannabis är ett läkemedel sativex

Läkemedel som innehåller cannabis

Licensförskrivning av Marinol ( syntetiskt cannabis ) är idag tillåtet för flera sjukdomstillstånd som till exempel smärttillstånd, aptitlöshet och illamående. Sedan slutet av 2011 är Sativex som är baserat på naturligt odlad cannabis godkänt. Detta läkemedel är en oljebaserad munhålespray vilket innebär att man undviker den skaderisk som finns vid rökning. Sativex kan idag förskrivas utan licens. Den enda godkända indikationen för behandling med Sativex är behandling för att lindra symtom hos vuxna patienter med måttlig till svår spasticitet orsakad av multipel skleros ( MS ). Sativex ingår inte i högkostnadsskyddet och blir därför extremt dyr för patienten ( upp till 6000 kronor per månad ). Sativex är godkänt för flera andra sjukdomstillstånd i andra länder bland annat olika smärttillstånd och överaktiv blåsa.

Om medicinsk cannabis

Medicinsk cannabis är legalt i flera andra länder för behandling av smärttillstånd, symtomlindring vid hivinfektion, inom äldrevården och vården i livets slutskede. I viss utsträckning även inom psykiatrin där medicinen används för att behandla ångest, social fobi samt ADD.

Enligt Fass är Sativex inte beroendeframkalllande

Skriven av/ Doktor Know

Artikeln är skriven av ett alias som kallar sig för Doktor Know, en legitimerad läkare som berättar om sina uppfattningar och tankar kring sjukvården och läkemedel. Doktor Know är ingen talesman för Apotek365 men är skribent som sin fria talan på vår webbsida.