Snabbt Tryggt Säkert

Bipolär sjukdom - Apotek 365 läkaren förklarar

Bipolär innebär ett växlande tillstånd

Bipolär sjukdom anger tillstånd som omväxlande har depressiva och maniska episoder. Man brukar dela upp bipolär sjukdom i flera olika typer ( 1, 2, 2,5, 3 och 4 ). Men till vardags pratar man om två typer, bipolär 1 och bipolär 2.

Vid ett bipolär tillstånd har man omväxlande depressiva och maniska episoder. Denna typ kallades tidigare manodepressiv sjukdom.

Vid bipolär 2 har man depressiva episoder och hypomana episoder. Bipolär 2 kan vara svär att skilja från vanlig depression då man inte alltid upplever det hypomana tillståndet.

Sedan finns det specialfall av bipolär sjukdom som till exempel den typ som kallas rapid cykling där patienten har snabba svängningar mellan depression och mani. Sedan har vi ytterligare en variant av bipolär sjukdom som kallas mixed states. Vid detta tillstånd kan både maniska och depressiva symptom finnas samtidigt eller samma dag.

Bipolär sjukdom
Omväxlande depressiva och maniska episoder

Bipolär sjukdom ett modefenomen

Bipolär sjukdom har kommit på modet på senare år. Sannolikt på grund av att flera nya läkemedel börjat användas vi bipolär sjukdom. Tidigare hade man i stort sätt bara lithium i behandlingsarsenalen men nu har det tillkommit läkemedel som tillhör familjerna neuroleptika och antiepileptika och därmed har intresset från läkemedelsindustrin ökat betydligt. Det innebär också att man har fått utökade behandlings möjligheter. Men detta intresse för bipolär sjukdom har också fört med sig att det blivit överdiagnostik av bipolär sjukdom. Tidigare var sjukdomen underdiagnostiserad. Många av de som får diagnosen idag har inte sjukdomen utan lider oftast av personlighetsstörning som i många fall kan likna både bipolär sjukdom och ADHD.