Snabbt Tryggt Säkert

Bipacksedel PSA test-självtest för prostata

SJÄLVTEST FÖR PROSTATA - FASTEP -

Skärmavbild 2017-01-28 kl. 23.40.46.png
ATT TÄNKA PÅ & FÖRSIKTIGHET
 1. Testet är endast avsett för in vitro-diagnostik. Endast för utvärtes bruk. FÅR INTE SVÄLJAS
 2. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du utför testet. Testet är endast tolkningsbart om det använts enligt instruktionerna. Följ noggrant den
 3. Förvaras mellan +4°C och +30°C. Får ej frysas
 4. Använd inte detta test efter passerat bästföre- datum, vilket anges på etiketten på kartongen och på den förseglade aluminiumpåsen. Använd inte heller testet om påsen skulle vara skadad
 5. Testet kan endast användas en gång
 6. Förvaras oåtkomligt för barn
 7. Efter användning kan alla komponenter kastas
TESTUTFÖRANDE:
 1. Tvätta händerna med tvål och skölj med rent vatten.
 2. Öppna foliepåsen (vid skåra) ta ut testkasseten och pipetten. Kasta avfuktningspåsen.
 3. Skjut in den lilla orangea pinnen i lansetten tills ett klick hörs, det indikerar att enheten
 4. Skjut in den lilla orangea pinnen i lansetten tills ett klick hörs, det indikerar att enheten är aktiverad
 5. Ta bort den orangea pinnen genom att vrida den till vänster eller till höger
 6. Rengör fingerspetsen på pekfingret eller långfingret med bomull fuktad med alkohol. Massera fingerspetsen för att öka blodflödet
 7. För att få bra kontakt, pressa bestämt lansetten mot den fingerspets som du rengjort med alkohol. Tryck på avtryckarknappen.
 8. Spetsen på lansetten dras automatiskt och säkert in efter användning.
 9. Du kan behöva massera fingerspetsen för att få fram en droppe blod.
 10. Sätt plastpipetten i kontakt med bloddroppen utan att trycka på pipetten. Blodet dras upp i kapillärröret till den linje som visas på pipetten Du kan behöva massera fingerspetsen ytterligare en gång för att blodet ska nå den angivna linjen. Försök om möjligt att undvika luftbubblor
 11. Placera pipetten med det samlade blodet mot testfönstret på testkasseten, tryck nu på pipettens övre del så att den töms på blod.
 12. Se till att blodet har tagits upp ordentligt i test- fönstret. Droppa sedan 4-5 droppar av spädnings vätskan i samma fönster som blodet.
  Läs inte av resultatet tidigare än 10 minuter men inte senare än 15 minute


LÄSA AV TESTRESULTAT:

Intensiteten i linjernas färg har inte någon betydelse för tolkning av testresultatet

psa-test.png

Princip för PSA Rapid Test Device

PSA Rapid Test Device (helblod / serum / plasma) detekterar prostataspecifika antigener genom visuell tolkning av färgutveckling på den inre remsan.
PSA-antikroppar är immobiliserade på membranets testområde. Under provningen reagerar provet med PSA-antikroppar konjugerade till färgade partiklar och förbehandlas på provkärlet i testet.

Blandningen migrerar sedan genom membranet genom kapillärverkan och interagerar med reagens på membranet.

Om det finns tillräcklig PSA i provet bildas ett färgat band vid membranets testområde.
Ett testband (T) singel svagare än referensbandet (R) indikerar att PSA-nivån i provet ligger mellan 4-10 ng / ml. Ett testband (T) -signal lika med eller nära referensbandet (R) indikerar att PSA-nivån i provet är ungefär 10 ng / ml.

Ett testband (T) -signal som är starkare än referensbandet (R) indikerar att PSA-nivån i provet är över 10 ng / ml. Utseendet av ett färgat band vid kontrollregionen tjänar som en processkontroll, vilket indikerar att den korrekta volymen av provet har tillsatts och membranvätning har uppstått.


Skärmavbild 2017-01-28 kl. 23.40.46.png


** VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR OM DETTA TEST **


HUR FUNGERAR SJÄLVTEST PROSTATA?

Prostataspecifikt antigen, PSA är ett protein som produceras i så kallade körtelceller i prostatan och det finns i hög koncentration i sädesvätska. En del av det PSA som tillverkas kommer ut i blodet. PSA-värdet ger information om prostatans fysiologiska tillstånd. Ett värde högre än normalt kan vara tecken på prostatahy pertrofi (förstoring). Denna förstoring kan vara godartad, den kan även bero på prostatit alltså inflammation. PSA-värdena kan vara förhöjda utan att det föreligger cancer. FaStep Självtest Prostata gör det möjligt att se om ditt PSA-värde ligger över 4 ng/ml vilket kan vara tecken på en förstoring av prostatakörteln.

NÄR SKA DETTA TEST ANVÄNDAS?

FaStep Självtest Prostata kan användas när som helst på dygnet. I följande fall är det rekommenderat att vänta tills den angivna tiden innan testet utförs för att undvika felaktigt resultat.

>> Aktivitet/väntetid

• Cykling/Ergometri 24 timmar • Utlösning 24 timmar • Prostata massage 2-3 dagar • Transrektalt ultraljud 2-3 dagar • Cystoskopi 1 vecka • Prostata transuretral resektion/Biopsi 4-6 veckor

KAN TESTRESULTATET BLI FEL?

Resultatet är korrekt så länge instruktionerna följs noga. Resultatet kan dock bli missvisande om testet blir vått innan du utför testet eller om mängden blod som droppas i testfönstret inte är tillräckligt. Plast pipetten som medföljer i förpackningen är utformad för att säkerställa att den insamlade blodvolymen är korrekt.

HUR TOLKAR MAN TESTET OM FÄRGEN OCH INTENSITETEN AV LINJERNA ÄR OLIKA?

Färgen och intensiteten på linjerna har inte någon betydelse för resultat tolkningen. Linjerna ska vara enhetliga och fullständiga.

VAD HAR DEN LINJE SOM VISAS UNDER C (KONTROLL) FÖR BETYDELSE?

När denna linje visas betyder det att testet har fungerat korrekt

OM JAG AVLÄSER RESULTATET EFTER 15 MINUTER, KOMMER RESULTATET ATT BLI TILLFÖRLITLIG?

Nej. Testet bör avläsas 10 minuter efter tillsats av spädmedel. Resultaten är tillförlitlig upp till 15 minuter.

VAD SKA JAG GÖRA OM RESULTATET ÄR POSITIVT?

Om resultatet är positivt betyder det att den nuvarande PSA-nivån i blodet är högre än normen (4 ng/ml) och

VAD SKA JAG GÖRA OM RESULTATET ÄR NEGATIVT?

Om resultatet är negativt, betyder det att PSA-nivån i blodet är lägre än 4 ng/ml. För patienter i åldern mellan 50-75 år, eller som har anhöriga som lider av prostatacancer, är det rekommenderat att utföra ett test varje år.

VAD ÄR NOGGRANNHETEN I PROSTATA TESTET?

Prostatatestet är mycket exakt och har använts i mer än 10 år av yrkesverksamma (sjukhus, laboratorier) på fältet. Utvärderingsrapporterna visar en säkerhet på minst 88 % med referensmetoder.

SOCIALSTYRELSENS BROSCHYR

Apotek 365 - FaStep självtest Vi rekommenderar att läsa Socialstyrelsens broschyr ”Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer”.

Läs noggrant igenom bruksanvisningen! Förvaras oåtkomligt för barn. Använd inte detta test efter passerat bästföredatum. Förvaras vid +4–+30°C. Testet kan endast användas en gång. Plocka inte isär testskivan. Enda


Skärmavbild 2017-01-28 kl. 23.40.46.png