Snabbt Tryggt Säkert

Bipacksedel och Bruksanvisning till multidrogtest 5-7-10-12

Bruksanvisning till våra multidrogtest 5-7-10-12

OBS - Se baksidan på ditt test - Där står förkortningar av vilka droger som testet kan analysera.
Längst ner på denna sida - ser du vad de olika förkortningarna på olika droger som ditt testar.

Alla drogtester som Apotek365 säljer är EU- godkända och CE märkta. Tillverkare Safecare Bitech som är specialister på självtester EC Representanten i Storbritannien är WellKang LTD

CE märkt och FDA godkänd

drogtest-dipcard-SV.jpg

.

 1. Ta ut multitestet ur förpackningen. Testet bör ha rumstemperatur för att ge bäst resultat. Var uppmärksam på att inte överskrida datumet för sista användningsdag.
  LOT = Tillverkninigsmånad
  timglas - bipacksedel.jpg= Bäst före datum
  Sedan tar du bort avtagbara plastmembranet

 2. Doppa ner alla sju teststickorna i urinen. Den vita halva delen av teststickorna skall doppas i urinen. ( Upp till den röda vågmärkning på stickorna) Håll nere teststickorna tills urinen dras upp i alla fälten ovanför. ( Detta test har 5 på ena sidan och 5 på andra sidan ) Ta upp testet när urinet har nått upp till T-Linjen i alla fält. Placera testplattan på ett plant underlag.

 3. Avläsning av drogtestet:
  Börja avläsa testet efter ca 3-5 minuter. Om alla streck har kommit fram redan efter 3 minuter, kan avläsningen avslutats. Om ett eller flera streck inte har kommit fram, vänta 10 minuter med att avläsa. Om där inte har kommit fram ett eller flera teststreck (T) efter 10 minuter är testet positivt. Avläs inte resultatet efter 10 minuter.

  Innan man avläser ett test, ska man säkra sig att kontrollstrecket (C) kommit fram, är kontrollstrecket inte synligt får testet inte användas dvs Ogilltig. Kontrollstrecket visar, att testet inte är korrekt utförd och att rätt mängd urin har tillförts till aktuell drog som testats.

  Negativ: både kontrollstreck (C) och teststreck (T) ska vara synligt i avläsningsfältet ( se bilden )

  Positivt: endast kontrollstreck (C) är synligt i avläsningsfältet ( se bilden )
  Apotek365 -Avlsning av drogtestet.jpg
  Obs! Teststrecken kan vara mer eller mindre tydliga i jämförelse med varandra. En del streck kommer fram snabbare än andra. Minsta antydan till teststrecke skall tolkas som ett negativt resultat.

Multi Test dip card för olika droger :


Benzodiazepin: Kokain: Cannabis: Opiater: Amfetamin: Ecstasy: Tramadol: Metadon: Buprenorfin: Oxycodon

På stickorna kan du avläsa i röd text en förkortning vilken drog som varje test avser.

THC = Cannabis, OPI = Opiater, AMP= Amfetami, MDMA = Ecstas, BUP = Buprenorfin
BZO = Benzondiazepin, COC = Kokain, TML= Tramadol, MTD= Metadon, OXY= Oxycodon K2= Spice
FTY = Fentanyl, KET =Ketamin


 1. Cannabis (THC/Hasch) 50 ng/ml -
 2. Opiater (OPI) 2000 ng/ml -
 3. Amfetamin (AMP) 1000 ng/ml -
 4. Kokain (COC) 300 ng/ml -
 5. Metadon (MTD) 300 ng/ml -
 6. Metamfetamin (MET) 1000 ng/ml-
 7. Tramadol (TRA) 100 ng/ml -
 8. Buprenorfin/Subutex (BUP) 10 ng/ml -
 9. Bensodiazepiner (BZO) 300ng/ml -
 10. Fentanyl (FTY) 10 ng/ml -
 11. Ketamin (KET) 1000 ng/ml -
 12. Oxikodon (OXY) 100 ng/ml