Snabbt Tryggt Säkert

Bipacksedel Minifom kapslar

Källa: Fass.se

Minifom®

Kapslar, 200 mg

Användarinformation

Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än vad som står här. Följ alltid läkarens ordination.

Vad innehåller Minifom?

1 kapsel (200 mg) innehåller:

Verksamt ämne: Antifoam M 200 mg (motsvarande dimetikon 188 mg och kolloidal kiseldioxid till 200 mg).

Övriga innehållsämnen: järnoxid (färgämne E 172), gelatin, glycerol.

Hur verkar Minifom?

Vid ökad gasansamling i mag-tarmkanalen bryter Minifom ner skum och bubblor, som till största delen orsakas av nedsvald luft.

Minifom verkar lokalt i mag-tarmkanalen och tas inte upp av kroppen.

Full effekt av Minifom fås först efter ett par dygns behandling.

Innehavare av försäljningstillstånd

ACO HUD NORDIC AB

Box 622

194 26 Upplands Väsby

Tillverkare

Wasdell Packaging Ltd, Swindon, England

Information lämnas av

Vad används Minifom mot?

Minifom används mot ökad gasmängd i mag-tarmkanalen.

När ska du inte använda Minifom?

Du ska inte använda Minifom om du är överkänslig för dimetikon, kolloidal kiseldioxid eller för något av de övriga innehållsämnena.

Graviditet

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning

Minifom passerar inte över i modersmjölk.

Trafik och maskiner

Ej relevant.

Doseringsanvisning

Kapslar 200 mg: 1 kapsel 3-4 gånger per dygn.

Annan dos enligt läkares föreskrift.

Kapslarna bör sväljas hela.

Vad ska du göra om du tagit för stor dos?

Om du fått i dig för stor dos läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Hållbarhet

Används före utgångsdatum som står på förpackningen.


Överbliven eller för gammal medicin bör lämnas till apotek för förstöring.

Senaste revision.

2014-01-29