Snabbt Tryggt Säkert

Bipacksedel-drogtest-THC50-THC200-THC300

Så här tolkar du ett THC - MARIJUANA Drogtest

THC Urine Drug Test Cassette & Dipcard ( Cut off THC50,THC200 & THC300 )

test-cassette-use.jpg

Panel_Drug_Test.jpg

PÅ BAKSIDAN AV PÅSEN DÄR DITT TEST LIGGER I STÅR VILKA SK. “CUT OFF” DITT TEST HAR


MARIJUANA (THC)

THC (9--tetrahydrocannabinol) är den primära aktiva substansen i cannabinoider (marijuana). Vid rökning eller oral användning ger det euforiska effekter. Brukare har försämrat närminne och långsammare inlärning. De kan också uppleva övergående perioder av förvirring och ångest. Långvarigt relativt tungt bruk kan vara associerat med beteendestörningar. Den mest intensiva effekten av att ha rökt marijuana inträffar efter 20-30 minuter och varaktigheten är 90-120 minuter efter en cigarett. Förhöjda nivåer av metaboliter i urin går att påvisa inom timmar av exponering och förblir påvisbara i 3-10 dagar efter rökning. Huvudmetaboliten som utsöndras i urin är 11-nor-9-tetrahydrocannabinol-9-karboxylsyra (9-THC-COOH). THC-enstegs marijauantestremsan är ett snabbt urinprovs test som kan utföras utan särskilda instrument. Testet använder en monoklonal antikropp för att selektivt upptäcka förhöjda nivåer av marijuana i urinen. THC-enstegs marijauantestremsan ger ett positivt resultat när koncentrationen av marijuana i urinen överskridet 50 ng/mL. Detta är det föreslagna tröskelvärdet etablerat av amerikanska Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA, USA). 3

Det finns drogtester som testar 3st olika gränsvärden - Vilket är bra för att se om THC sjunker i kroppen - 50&200&300 Nanogram per milliliter [ng/ml]


Cannabis är en drog som tar lång tid att komma ur kroppen. Därför är detta ett bra test för att man kan se att THC försvinner i kroppen. Har personen slutat bör 300 och sedan 200ng/ml kunna se detta genom att inte ge utslag, medans 50ng/ml ge utslag *.

Att testa för cannabis kan ibland vara lite problematiskt: Detta med tanke på hur länge det visar sig på ett cannabis test. Huvudorsaken är att den aktiva substansen i cannabis (THC) binder sig till kroppens fettvävnader och vid dagligt bruk av cannabis kommer mängden THC stanna kvar i kroppen. Ju mer testpersonen rökt desto längre kan du spåra THC.


Hos en person med långvarigt missbruk kan därför THC spåras i kroppen i upp till 7-8 veckor på ett vanligt standardtest med ett gränsvärde på 50 ng/ml.

Detta är en mycket lång period i ett behandlingsförlopp och det är svårt att veta om personen fortsätter röka under denna period. Därför har man detta test för att få rättvis bild.

Tanken med detta cannanbistest är att kan man lätt och enkelt få en indikation på hur högt eller lågt en persons koncentration av THC är i kroppen.


 1. Ta ut multitestet ur förpackningen. Testet bör ha rumstemperatur för att ge bäst resultat. Var uppmärksam på att inte överskrida datumet för sista användningsdag.
  LOT = Tillverkninigsmånad
  timglas - bipacksedel.jpg= Bäst före datum
  ( obs tänk på att texten kan vara lite förskjuten )
  Sedan tar du bort avtagbara plastmembranet

 2. Be personen som skall testats kissa i en mugg. Övervaka kissandet så att personer inte kan förstöra urinet genom manipulation. Vilket isåfall kan påverka testresultatet till att det blir felaktigt.
  Cassette = Kort hanteringsvägledning: sug upp urin med pipetten och släpp 3 droppar på testplattan på varje hål
  Resultatet framkommer efter få minuter.

Dipcard = Kort hanteringsvägledning: doppa testet i urinet med toppen av testet . Resultatet framkommer efter få minuter.
Ta upp testet när urinet har nått upp till T-Linjen i alla fält. Placera testplattan på ett plant underlag.

 1. Avläsning av drogtestet:
  Börja avläsa testet efter ca 3-5 minuter. Om alla streck har kommit fram redan efter 3 minuter, kan avläsningen avslutats. Om ett eller flera streck inte har kommit fram, vänta 10 minuter med att avläsa. Om där inte har kommit fram ett eller flera teststreck (T) efter 10 minuter är testet positivt. Avläs inte resultatet efter 10 minuter.

  Innan man avläser ett test, ska man säkra sig att kontrollstrecket (C) kommit fram, är kontrollstrecket inte synligt får testet inte användas dvs Ogilltig. Kontrollstrecket visar, att testet inte är korrekt utförd och att rätt mängd urin har tillförts till aktuell drog som testats.

  Negativ: både kontrollstreck (C) och teststreck (T) ska vara synligt i avläsningsfältet ( se bilden )

  Positivt: endast kontrollstreck (C) är synligt i avläsningsfältet ( se bilden )
  Apotek365 -Avlsning av drogtestet.jpg
  Obs! Teststrecken kan vara mer eller mindre tydliga i jämförelse med varandra.
  En del streck kommer fram snabbare än andra. Minsta antydan till teststrecke skall tolkas som ett negativt resultat.

PÅ BAKSIDAN AV PÅSEN DÄR DITT TEST LIGGER I STÅR VILKA SK. “CUT OFF” HAR - NEDAN SER DU SPÅRNINGSTIDEN


Hur länge kan cannabis (THC) spåras:

50 ng/ml: 1-4 dygn vid enstaka intag* - 50 ng/ml: 7-10 dygn vid sporadiskt intag* 50 ng/ml: 4-8 veckor vid dagligt intag*

200 ng/ml: 1-3 dygn vid enstaka intag* - 200 ng/ml: 2-4 dygn vid sporadiskt intag* - 200 ng/ml: 12-16 dygn vid dagligt intag*

300 ng/ml: 1-2 dygn vid enstaka intag* 300 ng/ml: 2-3 dygn vid sporadiskt intag* - 300 ng/ml: 6-9 dygn vid dagligt intag*


* Ovanstående ”detektionstider” är relativa, då det är individuellet hur snabbt kroppen utsöndrar cannabis.
Tänk så här med detta multitestet "Personen har rökt 50ng/ml - Men du kan se om den slutat 200ng/ml" - Ger ger båda utslag då har personen inte slutat”


Alla drogtester som Apotek365 säljer är EU- godkända och CE märkta.

Tillverkare: Safecare Biotech & FASTEP PolyMed Therapeutics som är specialister på självtester har en EC Representant i Storbritannien WellKang LTD

CE märkt och FDA godkänd Konsumentkontakt Apotek365.se info@apotek365.se