Snabbt Tryggt Säkert

Bipacksedel allergitester

Bipacksedel för alla allergitester:

För att utföra allergitest: stick med lansett/eller en nål i ditt finger, använd 2 droppar blod + 1 droppe buffertlösning.

Allergen- Snabbtest för allergi

AVSEDD ANVÄNDNING

Allergen (E1) snabbtest är ett snabbt test för det kvalitativa avgörandet av allergiform immunglobulin E (sIgE) via mänskligt blod. Testet, i samband med övriga kliniska observationer, är avsett att identifiera den patient vars allergiska symptom kan förmedlas av allergiframkallande immunglobulin E (IgE) typ 1-överkänslighet.

INTRODUKTION

Allergi är ett vanligt hälsoproblem som påverkar uppskattnings 20-25% av människor med omedelbara överkänslighetsreaktioner som manifesterar sig som rinit, urtikaria, eksem, gastrointestinal sjukdom, väsande och i sällsynta fall anafylaktisk chock.

Begreppet allergi åsyftar oftast för reaktioner från typ 1-överkänslighet (omedelbara reaktioner), vars symptom oftast inträffar inom 30-60 minuter efter kontakt med en viss allergen. De allergener som orsakar reaktioner från typ 1-överkänslighet är mest proteiner från den naturliga omgivningen, så som pollen, djurhår, kvalster och insektsgifter. Ett kännetecken hos typ 1-allergier är inverkan av immunglobuliner (antikroppar) av klass E (sIgE), specifika för en viss allergen. Därmed är detekteringen av sIgE ett viktigt verktyg inom modern allergidiagnostik.

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Låt testenheten, provet, bufferten och / eller kontroll enheterna vara i rumstemperatur (15-30 ° C) före provtagningen.

Öppna den lilla påsen, ta ut testenheten och placera den på en ren och jämn yta. Bäst resultat kommer att erhållas om analysen utförs inom en timme efter att du öppnat påsen.

Obs - De medföljande delarna som tex lansett kan se lite olika ut

  1. Använd kompress med alkohol för att rengöra stickstället.
  2. Tryck den sterila lansetten ordentligt på den valda stickytan. - Välj ett ställe där huden är tunnare -Låt en stor droppe fritt flytande blod samlas vid punkteringsplatsen. För att öka blodflödet, använd tummen och pekfingret för att försiktigt applicera tryck runt punkteringsplatsen. (Går även bra att använda steril nål för att få fram blod, om detta känns enklare att använda )
  3. Droppa direkt från fingret några (2 st) droppar på blod på testpanelens uppsamlingsplats eller med hjälp av medföljande engångs pipett som ingår i den stora påsen.
  4. Droppa 1 droppe buffert vätska på testpanelens uppsamlingspunkt (markerings S)
  5. Starta timern och vänta i ca 10-15 minuter på svar

*Ett tips är att massera fingertoppen innan sticket för att enklare få ut blod . Håll även lansetten hårt mot ert finger när ni ska använda den för håltagning.

Vänta på att de färgade strecken visas på testpanelen. Läs resultat efter 10 minuter. Tolka resultaten efter minst 15 minuter.

Resultat och svar

POSITIV: Två färgade linjer framträder på membranet.

En linje framträder i kontrollområdet (C) och en linje framträder i testområdet (T). Ett positivt resultat som indikerar att koncentrationen av sIgE överskrider detekterbar nivå. (även en svag linje räknas som positivt svar)


NEGATIV: Endast en färgad linje framträder i kontrollregionen (C).

Ingen linje framträder på testremsan (T). Ett negativt resultat som indikerar att koncentrationen av sIgE understiger detekterbar nivå.


FELAKTIG/ogiltig: Inga kontrollinjer framträder, eller enbart på T

Resultat från ett test som saknar kontrollinje, dvs en linje på C, är ett misslyckat test. Granska proceduren och upprepa testet igen med ny testanordning. Om problemet kvarstår vid ny test bör du avsluta provningen och kontakta leverantör.