Snabbt Tryggt Säkert

Bilavgaser kan orsaka demens - Apotek 365 läkaren berättar

Du kan få demens av bilavgaser

I en svensk studie som presenterats i tidskriften Environmental Health Perspectives visas att luftföroreningar kan öka risken för att utveckla demens och demenssjukdom.

Bilavgaser kan orsaka demens - Apotek 365 läkaren berättar


Ingen av deltagarna hade några tecken på nedsatt minne när studien påbörjades. Deltagarna följdes upp med minnesundersökningar vart femte år. Samtidigt mätte man luftföroreningar i deltagarnas närhet. Man följde samtidigt hur många bilar som passerade de olika områdena som deltagarna vistades i. När man sedan delade i grupper efter vilka föroreningar de utsatts för visade det sig att risken för demens var 43 procent högre för den fjärdedel av deltagarna som exponerades för högst halter av luftföroreningar jämfört med den fjärdedel som exponerades för lägst. Det visade sig således att luftföroreningar orsakar demens.

Tidigare har en amerikansk studie publicerad i tidskriften Archives of Internal Medicine visat att långvarig exponering av luftföroreningar kan påverka den kognitiva funktionen hos äldre.