Snabbt Tryggt Säkert

Asteniska syndrom - Apotek 365 doktorn förklarar

Asteniska syndrom - trötthet, gråtmild och lätt irriterad

Asteniska syndrom karakteriseras av trötthet, uttröttbarhet, gråtmildhet, irritabilitet, ljud och ljuskänslighet, minnessvårigheter, spänningssymtom, koncentrationssvårigheter och sömnstörning. Individen har ofta en ihållande trötthet efter psykisk eller fysisk ansträngning. Ofta också muskelsmärtor, huvudvärk, yrsel och irritabilitet. Symtomen försvinner inte vid vila, avslappning eller nöjen. Symtomen ska ha funnits där i minst 3 månader för att diagnosen och bekräftelsen på att man har asteniska syndrom.

Man kan dela upp astenierna i psykasteni och neurasteni. Psykasteni har med personlighetsstrukturen att göra medan neurasteni föregås av skada eller sjukdom. Neurasteni har inslag av kroppsliga symtom och psykasteni har inslag av psykiska symtom.

Vad är asteniska syndrom

Den egentliga orsaken till att man får asteniska syndrom. Det är inte helt känd men det är sannolikt en sviktande transmission av signalsubstanser i centrala nervsystemet ( CNS ). Asteniska syndromet har oftast samband med sjukdomar och skador som drabbar CNS eller ändrad sammansättning av blodet som flyter genom CNS. Det asteniska syndromet är ganska likartat vid olika skador på hjärnan.

asteniska syndromet

Demenssjukdom brukar oftast ha ett förstadium med asteniska symtom. På samma sätt kan hjärntumör ge initiala asteniska symtom. Asteniska symtom kan också uppträda som resttillstånd efter hjärnskador som exempelvis traumatiska hjärnskador, efter stroke och vid inflammatoriska sjukdomstillstånd i hjärnan. Syrebrist i hjärnan som vid hjärtstillestånd, stopp i ett blodkärl, blodbrist och sömnapne kan ge upphov till hjärnskada och asteniskt syndrom.

Vad orsakar asteniska syndrom

Flera andra sjukdomar såsom sjukdomar i sköldkörteln, binjurebarken, bristtillstånd och störningar i ämnesomsättningen kan orsaka asteniskt syndrom. Postinfektiös asteni kan orsakas av påverkan på CNS vid infektion. Det asteniska syndromet är likartat i sina grunddrag vid olika orsaker.

Behandling av asteniska syndromet

Det finns ingen generell behandling av asteniska syndromet men man gör en utredning för att försöka fastställa möjlig orsak till det asteniska syndromet och väljer därefter behandling.