Snabbt Tryggt Säkert

Aspergers syndrom - Doktor på Apotek 365

Aspergers syndrom och Autismspektrumstörning

Autismspektrumstörning är en genomgripande funktionsnedsättning. Diagnosen har stor betydelse för individen och familjen. Diagnosen ger rätt till insatser som medför kostnader för samhället. Att diagnosen har stor betydelse för individen och familjen innebär risk för överdiagnostisering med åtföljande effekter för individ och samhälle.

Antalet personer som fått autismspektrumdiagnos har ökat kraftigt på senare år, både bland barn och vuxna. Ökat remisstryck har medfört långa köer. Administratörerna har därför lagt ut ansvaret för utredningar till psykologer som ofta har otillräcklig kunskap och erfarenhet.

Diagnoserna ställs ofta med hjälp av olika frågeformulär. Diagnosen ställs ofta utan differentialdiagnostiskt tänkande. När diagnosen har ställts remitteras patienten till barn- respektive vuxenhabiliteringen vilket kan innebära att kontakten med psykiatrin avslutas. Därmed finns stor risk att en patient med en helt annan psykiatrisk problematik blir obehandlad för den diagnos han/hon egentligen har.

Vi bör därför vara noga och säkra på att rätt diagnos ställs och inte ställa autismspektrumdiagnos alltför lättvindigt.

Aspergers syndrom