Snabbt Tryggt Säkert

Anorexia - Vår doktor på Apotek 365 förklarar

ätstörningar och anorexia

Anorexia nervosa och bulimia nervosa.

Vid anorexia nervosa har individen en störning som karakteriseras av avsiktlig viktnedgång som framkallas av individen själv. Störningen debuterar oftast i tonåren och det är mycket vanligare hos flickor än pojkar.

Störningen är kopplad till en specifik psykopatologi där förändrad kroppsuppfattning dominerar. Rädslan för att bli överviktig blir så stark att den drabbade svälter. Detta leder till undernäring i varierande svårighetsgrad och med tiden ofta rubbningar i hormonbalansen och i ämnesomsättningen.

Symtomen för anorexia innefattar inskränkt diet, extrem fysisk aktivitet, användning av avmagringsmedel, laxermedel, urindrivande medel och ofta framkallande av kräkningar. Efter en längre tids svält kan menstruationen upphöra.

Bulimia nervosa karakteriseras av återkommande hetsätningsepisoder och överdriven upptagenhet med viktkontroller. Detta leder ofta till hetsätning som följs av självframkallad kräkning och bruk av laxermedel. Upprepade kräkningar leder ofta till elektrolytrubbningar och fysiska komplikationer.

I grunden är det samma orsak som vid anorexia nervosa, alltså överdriven oro för kroppens utseende och vikt som ligger bakom detta beteende.

Behandling av anorexia

Vid extrem avmagring och livshotande tillstånd måste näringsbrister snabbt hävas med inneliggandevård på sjukhus. Näring tillförs via dropp.

Viktkorrektion

Behandling av underliggande störning med hjälp av psykoterapi.

Vill ni testa om ni ligger i risk zonen för att ha anorexia så ger jag er en länk här till ett enkelt test.

Testa om jag har anorexia, nervosa och ätstörningar