Snabbt Tryggt Säkert

Ångest - Vår doktor på Apotek 365 förklarar

Ångest kan vara symtom på en psykisk störning

Ångest kan vara symtom på en psykisk störning eller en normal affekt, som är kopplad till vardagslivets utmaningar. Normal ångest är en reaktion på psykisk belastning och är förståelig. Ångest i samband med psykisk störning är betydligt mer skrämmande och obehaglig och är oftast svår att förstå. Ångest yttrar sig med en upplevelse av oro, rädsla, kroppsliga symtom i form av hjärtklappning, svettningar, stickningar, tryck i bröstet, andningsbesvär, klump i halsen, smärta och yrsel.

Ångest symtom på psyskisk störning

Ångest ingår i flera psykiatriska diagnoser som till exempel GAD (generaliserat ångestsyndrom ), depression, krisreaktion, anpassningsstörning, personlighetsstörningar, somatoforma syndrom, vid psykoser och vid alkohol och drogabstinens.

Behandling av ångest

Läkemedel, psykoterapi.