Snabbt Tryggt Säkert

Akut stressreaktion - Apotek 365 egen doktor berättar

stress och akut stressreaktion

Stress och akut stressreaktion

Akut stressreaktion är en övergående störning som utvecklas som reaktion på exceptionell fysisk eller psykisk belastning hos en individ som inte uppvisar några tecken på annan psykisk sjukdom. Detta stress tillstånd går över på några minuter till några dagar. Individens sårbarhet har betydelse för stressreaktionens utveckling och svårighetsgrad.

Symtomen av denna stress är skiftande men består ofta av initial förvirring, oförmåga att uppfatta stimuli samt desorientering. Detta stadium av stress kan följas av ytterligare flykt undan omgivningen och situationen och kan stegras till ett dissociativt tillstånd med stupor eller agitation och överaktivitet med fuguetillstånd ( flyktreaktion där den drabbade reser iväg i ett slags förvirringstillstånd där han/ hon är vid fullt medvetande men inte minns resan efter tillfrisknande ).

Individen som drabbas av en akut stressreaktion får en autonom reaktion med tecken på panikångest ( hjärtklappning, rodnad och ökad svettning ). Partiell eller total minnesförlust kan förekomma. Symtomen avklingar på några minuter till 2-3 dagar.

Behandling av stressreaktion

Det är viktigt att ta tag i det akuta stress tillståndet så att det inte utvecklar sig till ett post traumatiskt stressyndrom.

Samtal kring händelsen har terapeutisk effekt.

Psykologiska, psykiatrisk sjukgymnastik samt psykosociala metoder ingår i behandlings arsenalen.

Läkemedel.


Läs gärna mer om stress på vårdguiden