Snabbt Tryggt Säkert

Apotek365

Ytdesinfektion 100 ml

Apotek365 Ytdesinfektion 100 ml

Apotek365

Ytdesinfektion 100 ml

39 kr 29 kr
  • Snabbt
  • Tryggt
  • Säkert

+100 i lager

1-3 dagars leverans
Se mer av: Apotek365

Fri Frakt på order över 299 kr

betala direkt med kort

Betala efter leverans

  • - 100 ml

Ytdesinfektion 60-80% - 100 ml

Användning: En denatuerad aklohol som verkar avdödande på bakterier, virus och svamp. Används där microbiologiska smittspridningar måste förhindras. Denna ytdesinfektion är livsmedelsgodkänd för hantering inne i produktionslokaler, kontor, kök och liknande.

Bruksanvisning: applicera ytdesinfektion på den yta som ska behandlas (blir tex bra att göra med en vattenspruta som tex används till blommor). Stryk ut med med livsmedelsgodkända papper eller liknande. Används för att desinficera rena eller torraytor. Används outspädd.

Deklaration: 60-80% etanol >5% 2- propanol

PH-värde: 7

Densitet: 0,85 kg/l

Lagring: Förvarasfrostfritt och i väl tillslutet emballage på en sval och ventilerad plats.Mycket brandfarlig vätska och ånga (H225)

Innehåller: etanol, 2-propanol

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. (P101) Förvaras oåtkomligt för barn. (P102) Får ej utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor - rökning är förbjuden. Vid brand: släck branden med vattenRökning förbjuden. Vid hudkontakt (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.

(P303+P353) Förvaras på ventilerad plats. Förvaras svalt. (P403+P235) innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning. (P501)

Tillverkad i Sverige

Certifierad av: EN1500 och EN13697

Volym 1 liter (1000 ml)

EAN: 0634158883866
Skriv ett omdöme

Skriv ett omdöme