Snabbt Tryggt Säkert

Ecotest

Allergitest mjölk

Ecotest

Allergitest mjölk - 1-st

169 kr
Köp fler, spara mer!
 • Snabbt
 • Tryggt
 • Säkert

+100 i lager

1-3 dagars leverans
Se mer av: Ecotest

Fri Frakt på order över 299 kr

betala direkt med kort

Betala efter leverans

 • - Leverans 1-3 dagar

Självtest för mjölkallergi

Allergisk eller känslig mot mjölk? Misstänker du att du är mjölkallergiker - Nu kan du på Apotek 365 köpa ett allergitest som kan kontrollerar och indikera på om du är allergisk mot mjölk och mjölkprodukter.

När man som mjölkallergiker får i sig mjölk reagerar kroppens immunsystem mot proteinerna (äggviteämnena) i mjölken. Reaktionen kan komma omedelbart efter man har fått i sig mjölkproteinet, men den kan även dröja i flera dagar beroende på vilka symptom man får.

Vissa kan reagera på ytterst små mängder medan andra får symptom först när de varit utsatta för mjölk i flera dagar. De flesta mjölkallergiker växer ifrån sina besvär och kan börja äta mjölkprodukter i skolåldern. Men för en del fortsätter allergin och man får då fortsätta undvika mjölkprodukter.

Obs detta test visar inte om du är laktosintolerant, utan enbart mjölkallergi

Detta test utförs hemma, skickas ej in till labratorium utan testresultatet visas direkt.

Detta test används inte för att ställa diagnos, används endast för att ge en indikation. Det är endast läkare som ställer diagnos, vilket görs efter diverse prover samt kliniska undersökningar. Det är viktigt att söka adekvat rådgivning/vård vid symptom, oavsett resultat på självtestet.

Symptom vid mjökallergi

Mjölkallergi, mjölkproteinallergi eller komjölksproteinallergi innebär att en person är allergisk mot något protein i mjölk.

De allergiska symptomen kan visa sig i hela kroppen. Ett eller flera symptom kan komma samtidigt och med olika intensitet. Det gör att den allergiska reaktionen kan skilja sig mycket åt från person till person. Vid mycket svår mjölkallergi kan man reagera så starkt att man får en allergisk (anafylaktisk) chock och behöver läkarvård omedelbart.

Symptomen vid mjölkallergi kan delas i fyra större grupper:

 • Hud: eksem, hudrodnad, klåda, nässelutslag och svullnad.
 • Mage-tarm: diarré, förstoppning, kolik, kräkning, magont, blod i avföringen och svårt att ta upp näring.
 • Luftvägarna: astma, hosta och snuva. Det råder olika åsikter om mjölkallergi kan ge inflammation i mellanörat eller inte.
 • Allmänna besvär: allmän irritation, gråt, huvudvärk, håglöshet, oro, rastlöshet, slöhet och överaktivitet.

Upptäck mjölkallergi

Vanligast är att man gör ett allergitest för att upptäcka mjölkallergi. Genom att göra ett blodprov eller en pricktest på huden så kan man se om kroppen har bildat IgE-antikroppar mot mjölk och uppvisa en känslighet mot mjölkprodukter. Allergitest för mjölk på Apotek 365 fungerar på detta sättet och kan indikera på en känslighet mot mjölkprodukter.

Allergi är ett vanligt hälsoproblem som påverkar uppskattnings 20-25% av människor med omedelbara överkänslighetsreaktioner som manifesterar sig som urtikaria, eksem, gastrointestinal sjukdom, väsande och i sällsynta fall anafylaktisk chock. Begreppet allergi åsyftar oftast för reaktioner från typ 1-överkänslighet (omedelbara reaktioner), vars symptom oftast inträffar inom 30-60 minuter efter kontakt med en viss alergen. De allergener som orsakar reaktioner från typ 1-överkänslighet är mest proteiner från den naturliga omgivningen, så som pollen, djurhår, kvalster och insektsgifter. Ett kännetecken hos typ 1-allergier är inverkan av immunglobuliner (antikroppar) av klass E (sIgE), specifika för en viss allergen. Därmed är detekteringen av sIgE ett viktigt verktyg inom modern allergidiagnostik.

Mjölkallergi är en matallergi, en ogynnsam reaktion hos immunförsvaret mot en eller flera av beståndsdelarna i mjölk från djur (vanligtvis alpha S1-kasein, ett protein i komjölk). Denna mjölkinducerade allergiska reaktion kan omfatta anafylaxi, ett potentiellt livshotande tillstånd. En person med mjölkallergi kan reagera på en av dussintals proteiner i mjölk. Den mest vanliga är alpha S1-kasein. Alpha S1-kasein skiljer sig mellan arter; men nästan alla boskapsdjur producerar antigeniskt likartad mjölk.

Detta förklarar varför någon med en allergisk reaktion mot komjölk inte heller kan dricka får- eller getmjölk, men inte får någon allergisk reaktion av bröstmjölk.

Medföljande material
 • Enskild test
 • Bipacksedel
 • Engångspipett
 • Buffert för helblod
 • Steril lansett Alkoholservett
Material som är nödvändigt men ej medföljer:
 • Timer

Känslighet
Den analytiska känsligheten för Allergen (F2-mjölk F2-W23)-snabbtest är 0.7IU/mL.


Tillförlitlighet

En klinisk utvärdering genomfördes där resultat från Allergen (E1)-snabbtest jämfördes med ett annat kommersiellt tillgängligt allergitest. Resultatet från studien, vilket omfattade 87 serumprov, visade 97,7% tillförlitlighet hos Allergen (E1)-snabbtest i jämförelse med immunoblot.


Läs bipacksedel och användarinstruktioner klicka härEAN: M28-mjölk F2-W23
Skriv ett omdöme

Skriv ett omdöme